Video reference

Michal Holub

Michal Holub již během doby studia řídil obchod z asijských zemí a studium dokončoval na Bali, kde spolu s Alešem Vránou zaváděl Coachville. Posun zaznamenal zejména v emoční inteligenci, kterou dokázal využít ve vyjednávání s lidmi a obecně dosahuje velmi kvalitních výsledků.

Líbilo by se vám řídit firmu z exotických destinací a přitom ji mít pevně pod kontrolou? => MBA

Zlata Ondráčková

Zlata Ondráčková pracuje v oblasti energetiky, kde si i jako žena vydobyla silnou pozici a velmi dobré jméno. Aktivně se účastnila výuky a snažila se praktikovat principy na svých klientech, kde si následně vybudovala velmi kvalitní vztahy. 

 

Chcete také překonat své limity a stát se skvělým obchodníkem? =>  BBA

Jaroslav Šindelář

Kolegové pana Šindeláře  z Optimal Energy jej, i přes jeho negativní zkušenosti s vysokoškolským vzděláváním, přemluvili ke studiu na MBA na univerzitě. Tohoto rozhodnutí však nelituje, protože jej v jeho osobním i profesním rozvoji skokově posunulo kupředu. Během studia se naučil rozhodovat tak, aby dokázal efektivně investovat svou energii, což mu při jeho práci velmi pomohlo.

Jan Pospíšil

Pan Pospíšil chtěl zdokonalit své silné stránky, které si sice uvědomoval, ale nevěděl, jak s nimi pracovat a efektivně je rozvíjet. Proto se rozhodl nastoupit do studia MBA, které mu v této oblasti pomohlo. Velmi si cení osobního přístupu lektorů, kteří měli skutečný zájem pomoci mu v rozvoji sebe i svého byznysu.
 

Martin Vokoun 

Pana Vokouna přitáhla na univerzitu zvědavost a možnost stát se jedním z prvních absolventů. Nejvíce mu na systému vzdělávání na univerzitě vyhovuje prostor k praktické aplikaci nových znalostí, díky čemuž na sobě pozoruje velmi rychlý osobní rozvoj. Proto vnímá trénink praxí, který univerzita aplikuje, velmi pozitivně a přínosně.


Radek Brzobohatý

Pan Brzobohatý je jedním z nejlepších obchodníků společnosti SMERO. I když se v obchodní branži pohybuje přes 20 let, rozhodl se pro studium, protože jeho dosavadní vzdělání v oboru bylo založeno na samostudiu. Rok na UAM mu mimo jiné pomohl ujasnit si, co v životě skutečně chce a také jak vnímat a uřídit své role, ať už je to role obchodníka, manžela, otce, vedoucího Sokola, cvičitele, nebo včelaře.

Daniel Slavík

Pan Slavík je úspěšným absolventem studijního oboru BBA – Excelentní obchodník a psychologického výcviku Rekonstrukce vlastní hodnoty, přesto tomu není tak dávno, co byl dle svých vlastních slov “v lese” a stav jeho psychiky se odrážel i v jeho kariéře. O své cestě a svém uvědomění se blíže podelil v podcastu, který naleznete ZDE

 

 

Václav Navrátil

Pan Navrátil se rozhodl změnit svůj směr a stal se obchodníkem společnosti SMERO. Díky praktické výuce se nově získané vědomosti zautomatizují a posluchači si díky tomu odnáší skutečně hodnotné zkušenosti, které denně využívají v pracovním i osobním životě. Podívejte se na inspirativní podcast, kde pan Navrátil vypráví o počátcích své kariéry obchodníka a o tom, jak se člověk nesmí bát jít si za svým cílem ZDE

Marek Polášek

Do studia BBA nastoupil, i přes počáteční nedůvěru, díky přednášnám pana Pachera v Optimal-Energy.cz, kde pan Polášek pracuje. Při srovnání svého klasického vysokoškolského studia a zážitkového studia na UAM vyzdvyhuje způsob vyučování, který je unikátní mimo jiné tím, že vše probíhá na základě zkušeností z praxe, což na většině vysokých škol chybí.

Tomáš Zapletal

Pan Zapletal přemýšlel o vysokoškolském vzdělání již dříve, nevěděl ale, kterou univerzitu pro své studium zvolit.Nechtěl být zahlcený teorií ze skript, a tak když dostal možnost studovat obor BBA na Univerzitě aplikovaného managementu, po bližším seznámení se způsobem vzdělávání neváhal a dodnes nelituje. 

 

Tomáš Pelikán

Každý člověk by měl přemýšlet o tom, jaké má své životné hodnoty. Panu Pelikánovi stačila první hodina úvodního setkání, kde se řešily právě osobní hodnoty posluchačů, a věděl, že je na správném místě. Jak sám říká, už jen tato úvodní hodina pro něj měla velký smysl. Nejlepší je investovat sám do sebe a do vzdělání, které člověk může dál využít.

Richard Rucki

Absolvent studia BBA, pan Rucki, hodnotí svůj čas na univerzitě jako velmi přínosný, mimo jiné se naučil popisovat věci, které prožívá, protože, podle jeho slov, jakmile umíte něco popsat, tak s tím umíte i pracovat. Nebojí postavit jakékoli výzvě a díky praktickému cvičení během studia dokáže nyní čelit i situacím, kterým by se dříve raději vyhnul.