Tomáš Kvapilík

Narodil jsem se a žiji v Brně, kde jsem vystudoval psychologii na FSS MU, management na ESF MU a MBA program Perfekce v managementu a leadershipu na University of Applied Management. Dále se dlouhodobě vzdělávám jako frekventant systematického výcviku v gestalt psychoterapii.


Při studiu jsem pracoval jako redaktor a později editor a fotograf v několika regionálních médiích. Kromě toho jsem získával zkušenosti v oblasti PR a marketingu při práci pro politické sdružení. Po dokončení studia jsem se začal věnovat psychoterapii. Provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi, pracoval jsem jako terapeut v komunitě pro drogově závislé a v současné době působím v pozici psychologa v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím.


Hlavní principy mé lektorské i psychoterapeutické práce lze shrnout do tří vět. Důvěřuji potenciálu v lidech, který je potřeba individuálně poznat a správně uchopit, aby pomohl překonávat překážky a rozvíjet život novými směry. Jsem otevřený kreativním nápadům, novým přístupům, neobvyklým řešením a podporuji je i ve druhých lidech. Posluchač či klient je pro mě rovnocenným partnerem v dialogu a cestu jeho růstu nacházíme společnými silami.

 

Vyučované obory

MBA