Tomáš Hofrichter

JUDr. Tomáš Hofrichter je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Praxi získal v zavedených advokátních kancelářích v Praze a Brně, kde načerpal zkušenosti ve všech oblastech právního řádu, především v oblasti práva obchodního, rodinného, vymáhání pohledávek, insolvence (oddlužení) a v neposlední řadě práva trestního.

Následně, již jako samostatný advokát, založil vlastní advokátní kancelář, ve které působí dodnes.

 

 

Publikace

Reference