Přehled studijních programů

Chcete znát naše studijní programy? Přečtěte si o nich pár slov

files/kravata_káva_ruka.png

Business Excellence, BBA

Studium je v češtině, závěrečná práce se píše v angličtině. Absolvent tohoto oboru je obchodník, který změnil svůj život a svoje výsledky během studia natolik, že tím ovlivnil ostatní, stal se pro ně vzorem a autoritou. Obchodník, který má zcela jasno v tom, kým je a co prodává. Má absolutně ukotvené osobní hodnoty a principy svojí práce. Nejen, že skutečně ví, kdo je jeho klient, ale dokáže ho najít, oslovit, zaujmout a získat. Dále se o něj umí starat tak, aby se z jeho klientů stávali obchodní přátelé a bylo pro obchodníka radostnou odměnou, když ho sami klienti s důvěrou pouštějí mezi své přátele. Navíc každý absolvent tohoto oboru napíše jako součást absolvování vlastní knihu o jeho značce a o něm samotném.

files/muž_oblek_mobil.png

Excellent Management and Leadership, MBA

Studium je v češtině, závěrečná práce se píše v angličtině. Výuka probíhá společně s lektorem 1 den v měsíci, v průběhu měsíce je posluchač "doprovázen" lektorem na jeho studijní a kariérní cestě prostřednictvím speciální mobilní aplikace. V této aplikaci se sdílí průběžné výsledky z praxe. Celkem se jedná o 19 výukových měsíců a poté má posluchač 5 měsíců na sepsání disertační práce.

files/ruce_kravata.jpg

Amazing Communication, MSc.

Studium je v češtině, závěrečná práce se píše v angličtině. Cílem je, aby každý posluchač prošel vlastním velmi intenzivním poznáním sebe samotného z hlediska mezilidské komunikace, a následně zdokonaloval svoje komunikační dovednosti k objektivnímu maximu pod dohledem zkušeného supervizora.

files/žena_káva_laptop.png

Doktorské profesní studium, DBA, DR.

Studium je v češtině, závěrečná práce se píše v angličtině. Absolventi jsou ve své profesní oblasti odborníci na nejvyšší úrovni, neboť prokázali maximální možnou míru dovedností ve svém oboru podpořenou objektivním zpracováním výzkumného úkolu, který prezentovali impaktovaným způsobem. Nezřídka absolventi získávají velmi významné postavení v oboru, neboť získali exaktní poznatky podpořené výzkumem, alternativně vlastním patentovým vzorem.

files/ruce_tým.png

Firemní akademie

Říkáte si, že by bylo fajn mít vlastní interní firemní akademii? Že se vaši pracovníci stejně potřebují vzdělávat? Že stejně do vzdělávání investujete, ačkoliv to nemusí mít vždy přesně takový výsledek, jaký očekáváte? Bylo by fajn mít akreditovaný vzdělávací program? Mít vzdělávací akademii postavenou přesně na míru vaší firmě, jejím potřebám a lidem, kteří vaši firmu tvoří?

files/muž_vousy_laptop.png

Kurz pro prodejce vyhrazených léčiv

Prodáváte vyhrazená léčiva nebo chcete ve svých provozovnách rozšířit sortiment? Zkuste to s námi. V nás najdete plně kompetentního partnera, jenž vám každý rok opakovaně zajistí vzdělávání a platný certifikát o proškolení osob, které přichází do styku s prodejem vyhrazených léčiv.

files/žena_moře_pláž.png

Rekonstrukce vlastní hodnoty

Ucelený vzdělávací program se týká osobního rozvoje, poznání a zpracovávání vlastních emocí, aplikování principů konstruktivní a nenásilné komunikace v jakékoliv interakci s ostatními lidmi a v neposlední řadě praktikování principů pro vytváření zdravých mezilidských vztahů. Velmi citlivým avšak intenzivním způsobem provedeme posluchače veškerými základy osobního seberozvoje, profesního rozvoje v podnikání a převzetí odpovědnosti za svůj život včetně posílení dovedností v dosahování požadovaných výsledků.

files/váha_socha.jpg

Právo ve firemním prostředí

Nový kurz Právo ve firemním prostředí byl vytvořen speciálně pro manažery, majitele a představitele společností, kteří se chtějí zorientovat v problematice legislativy, udělat si obrázek o občanském, obchodním, pracovním i insolvenčním právu a seznámit se i s tím, jak funguje spolupráce s právním zástupcem.

files/dvě_ ruce_ laptop.png

Vyjednávejte jako šampion

Naučte se vyjednat dohodu a dosáhnout svého cíle i v těch nejnáročnějších podmínkách. Vyzkoušejte si prakticky na modelových situacích své komunikační dovednosti a posuňte je na vyšší úroveň. Kurz se skládá ze dvou setkání, mezi kterými je dostatek prostoru pro Váš vlastní trénink, ve kterém pod dohledem zkušeného lektora využijete vše, co se na kurzu naučíte.