Přehled studijních programů

Chcete znát naše studijní programy? Přečtěte si o nich pár slov

files/kravata_káva_ruka.png

Business Excellence, BBA

Chcete být excelentním obchodníkem? Nezáleží na tom, jestli se ve sféře obchodu již nějakou dobu pohybujete, nebo jste se pro kariéru obchodníka rozhodli teprve nyní. To podstatné je, že chcete být skutečným profesionálem, který odvádí svou práci na špičkové úrovni a získává cenná doporučení spokojených zákazníků. Během studia se můžete spolehnout na podporu zkušených lektorů a studijních trenérů.

files/muž_oblek_mobil.png

Excellent Management and Leadership, MBA

Chcete se stát vynikajícím manažerem a leaderem? Studium MBA Vám pomůže rozvíjet Vaši schopnost efektivně vést lidi i sebe sama k vysněnému cíli. Smyslem tohoto studijního programu není učit jen suchou teorii, která je odtržena od reálného světa. Většinu svého času a energie dáváte do praktického cvičení, které jediné Vám přinese skutečné výsledky a pokrok.

files/ruce_kravata.jpg

Amazing Communication, MSc.

Chcete se stát mistrem komunikace? Není podstatné, jakou vykonáváte profesi, případně zda vůbec máte nějakou praxi. Klíčová je Vaše touha maximalizovat dovednosti ve verbální a neverbální komunikaci. Posluchači se nejprve naučí přijímat komunikaci sebezkušenostním přístupem, poté trénují ve dvojicích, trojicích a až následně přichází do praxe s dohledem supervizora.

files/žena_káva_laptop.png

Doktorské profesní studium, DBA, DR.

Absolventi jsou ve své profesní oblasti odborníci na nejvyšší úrovni, neboť prokázali maximální možnou míru dovedností ve svém oboru podpořenou objektivním zpracováním výzkumného úkolu a prezentování dosažených výsledků. Absolventi získávají často významné postavení v oboru, neboť získali exaktní poznatky podpořené výzkumem, alternativně vlastním patentovým vzorem.

files/ruce_tým.png

Firemní akademie

Líbilo by se Vám mít vlastní interní firemní vzdělávání? Cítíte, že vzdělávání je klíčové pro rozvoj Vašich zaměstnanců? Možná jste již v minulost do firemního vzdělávání investovali, ale nepřineslo to výsledek, jaký jste očekávali. Mít vzdělávací akademii postavenou přesně na míru Vaší firmě, jejím potřebám a lidem, kteří Vaši firmu tvoří? Jsme připraveni přizpůsobit studium tak, aby to Vaší firmě přineslo skvělé výsledky a hodnotnější vztahy na pracovišti.

files/muž_vousy_laptop.png

Kurz pro prodejce vyhrazených léčiv

Prodáváte vyhrazená léčiva nebo chcete rozšířit sortiment? Každý rok Vám zajistíme platný certifikát o proškolení osob, které přichází do styku s prodejem vyhrazených léčiv. Jsme tu pro Vás i tehdy, jestliže teprve zvažujete prodej vyhrazených léčiv. Možnost prodávat vyhrazená léčiva v souladu s legislativou je k dispozici jakémukoliv provozu, který splňuje požadavky dle zákona

files/žena_moře_pláž.png

Rekonstrukce vlastní hodnoty

Vzdělávací program se týká osobního rozvoje, poznání a zpracovávání vlastních emocí, aplikování principů konstruktivní a nenásilné komunikace a v neposlední řadě praktikování principů pro vytváření zdravých mezilidských vztahů. Posluchač je proveden velmi citlivým, avšak intenzivním způsobem základy osobního a profesního rozvoje k převzetí odpovědnosti za svůj život a posílení dovedností v dosahování požadovaných výsledků.

files/váha_socha.jpg

Právo ve firemním prostředí

Kurz je určen manažerům, majitelům a představitelům společností, kteří se chtějí zorientovat v problematice legislativy, udělat si obrázek o občanském, obchodním, pracovním i insolvenčním právu a seznámit se s tím, jak funguje spolupráce s právním zástupcem. Veškerá probíraná legislativa bude předvedena na ukázkách z praxe, následovat bude diskuze a ke konci každého bloku dostanou posluchači zadání úkolu ušité na míru potřebám firmy.

files/dvě_ ruce_ laptop.png

Vyjednávejte jako šampion

Chcete se naučit jednat pod tlakem? Zůstat v klidu, když se všechno zdá být ztraceno, a vyjít z jednání jako vítěz? Naučíme Vás, jak tlaku nepodlehnout, nevzdat se a naopak správně argumentovat a otočit situaci ve váš prospěch, jak vyjednat dohodu a dosáhnout svého cíle i v těch nejnáročnějších podmínkách. Vyzkoušejte si, pod dohledem zkušeného lektora, prakticky na modelových situacích své komunikační dovednosti a posuňte je na vyšší úroveň.