Rekonstrukce vlastní hodnoty

Psychologický zážitkový výcvik

Ucelený vzdělávací program se týká osobního rozvoje, poznání a zpracovávání vlastních emocí, aplikování principů konstruktivní a nenásilné komunikace v jakékoliv interakci s ostatními lidmi a v neposlední řadě praktikování principů pro vytváření zdravých mezilidských vztahů. Velmi citlivým, avšak intenzivním způsobem provedeme posluchače veškerými základy osobního seberozvoje, profesního rozvoje v podnikání a převzetí odpovědnosti za svůj život včetně posílení dovedností v dosahování požadovaných výsledků.

 

Pro koho je výcvik vhodný:

Uchazeči o studium ví, že se chtějí a potřebují rozvíjet nejen v osobním, ale i v profesním životě a přijali sami za sebe zodpovědnost. Mají své vize, ale neví, jak je realizovat, chybí jim ten správný impulz, případně jim chybí kompetence k dosahování výsledků. Kdokoliv, kdo chce v životě někam směřovat, něco změnit a potřebuje se inspirovat jiným směrem a novými možnostmi. Studovat může kdokoliv bez ohledu na věk, minimálně se středoškolským vzděláním.

Součástí vzdělávacího programu je komunita, která se rozrůstá. Její jednotlivé členy spojuje praktikování a ochota sdílet, vzájemně se obohacovat a inspirovat. Studium posluchače obohacuje a motivuje k tomu, aby chtěli sami od sebe víc a nacházeli k tomu cestu.

 

Stručný obsah:

1) Posluchači jako první procházejí vstupní psychologickou diagnostikou, na jejímž základě se dozví, na čem pracovat a jakým způsobem. Díky tomu ví, kdo jsou. Po diagnostice následuje psychologická a kompetenční hra Get2KnowMe®, která je vynikající pomocník k individuálnímu přístupu. Z hry zpravidla vychází jednoznačné nastavení studia, aby to zohledňovalo každého posluchače jako jedinečnou identitu.

2) Na základě vyhodnocení prvního bodu budou připraveni pro studium. Zde se posluchači zaměří na vybraná cvičení jako například komunikační cvičení, vnímání a nesouzení, přímý pohled do očí, prezentační dovednosti, porozumění, nenásilnou a konstruktivní komunikaci, sdílení emocí a další. Posluchači se naučí dosahovat toho, čeho chtějí a vytvoří si svoji tabuli cílů, kterou v závěru studijního programu odprezentují formou natočeného videa. Součástí studia je plnění zadaných cvičení, praktikování a pravidelné sdílení svých úspěchů i neúspěchů v on-line komunikačním kanálu. Po celou dobu studia je posluchači k dispozici supervizor, který monitoruje jeho cestu.

 

Profil absolventa:

Absolventi jsou lidé, kteří vědí, kým jsou. Prošli si novými dovednostmi a návyky, zažili velké množství experimentů, překročení vlastní komfortní zóny a mnoha dalšími zážitky, což vedlo k tomu, že se stali podstatně kompetentnějším člověkem, který si je zásadně více jistý sám sebou a dosahuje takových výsledků, jakých chce a potřebuje. Dosahují výsledků na základě toho, jakým způsobem změnili své myšlení, precizovali se v oblasti komunikace i vztahů a stali se osobnostmi.

PLÁN STUDIA

1 . krok
1. setkání

Na začátku setkání posluchači sdělí lektorovi a kolegům své vize, své představy a co od studia očekávají včetně svého příběhu, proč se rozhodli pro toto studium. Dále se posluchači seznámí se strukturou výukového programu, s tématy, která se budou v jednotlivých setkávání učit a s cílem, kam by je to mělo postupně během studia zavést. Součástí úvodního setkání je i hraní karet Get2KnowMe® a následně si posluchači vyzkouší a propraktikují termogenní a koncentrační cvičení.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

2 . krok
2. setkání

Extrakce zkušeností, identita a emoce: Extrakce zkušeností, identita a emoce: Posluchači zjistí, jak moc důležitá je struktura procesu učení a v čem a jak moc jim může pomoct a v neposlední řadě, jak moc se od sebe liší identita a role a jak s tím ve svém životě pracovat. Zároveň se posluchači naučí, jak extrahovat své zkušenosti a jak efektivně rozvíjet sebe sama pomocí toho, co se kolem nás děje. Závěrečným tématem setkání se stanou emoce, kde si posluchači prozatím osvojí základy a naučí se emoce rozeznávat a správně pojmenovávat. Součástí všech témat je i výzva k praktikování. Naučí se víc porozumět tomu, jak se ten druhý cítí a co v danou chvíli prožívá a vhodně na to reagovat nebo navazovat vztahy. Posluchači zjistí, jaká je škála emocí, jaké má vnitřní škálování a následně si emoce z emoční škály rozeberou.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

3 . krok
3. setkání

Emoce a vnímání: V tomto setkání budou posluchači pokračovat v tématu emocí, dostanou se mnohem hlouběji v tom, jaké jsou emoční prožitky, jaký vliv to máš nejen na naši psychickou, ale i fyzickou stránku a naučí se je nejdříve u sebe rozpoznávat, pojmenovávat a ovládat, a nakonec i rozpoznávat, pojmenovávat a ovládat ve svém okolí. V průběhu setkání si posluchači osvojí a propraktikují ve dvojicích cvičení na vnímání druhého člověka a na jeho nesouzení. Na konci setkání budou schopni tyto všechny techniky využít ve svém životě a dostatečně praktikovat do dalšího setkání.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

4 . krok
4. setkání

Porozumění, nenásilná a konstruktivní komunikace, vytváření vztahů: posluchači zjistí, jak velmi dobře navodit porozumění za pomoci několika jednoduchých technik, které si i sami vyzkouší v rámci cvičení a naučí se navazovat porozumění při vytváření nových vztahů, a to nejen pracovních, ale dotkneme se i tématu partnerských vztahů. A v neposlední řadě se posluchači naučí, jak používat nenásilnou a konstruktivní komunikaci ve svém běžném, ale i profesním životě a čeho díky ní mohou dosáhnout. Posluchači získají potřebný teoretický základ a sami si během trénování tyto techniky vyzkouší.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

5 . krok
5. setkání

Nenásilná komunikace a Mindfulness: Během setkání si posluchači dostatečně propraktikují další techniky, které souvisejí s nenásilnou komunikací. Jako jsou například: v rámci akceptace – potvrzování, aktivní naslouchání, vlastní pozorování, sdílení emoce a mnoho dalšího. Posluchači zjistí, jak lépe komunikovat a navázat dostatečné porozumění, jak akceptovat názor druhého bez ohledu na to, co si myslíme apod. Na konci setkání získají posluchači základ v tématu Mindfulness (tj. soustředění se sám na sebe a přítomný okamžik).

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

6 . krok
6. setkání

Nenásilná komunikace a rekonstrukce vlastní hodnoty: Posluchači se naučí další komunikační techniky, mezi které se řadí například přímý pohled do očí a budou mít příležitost zopakovat si cvičení z minulého setkání a posoudit tak, jak se díky tomu posunuli ve svých komunikačních technikách a co je třeba zlepšit. Součástí setkání je i procházení knihy „Já“, která je součástí výcviku a na její přečtení budou posluchači včas upozorněni. Lektor posluchače v tomto setkání provede kompletní rekonstrukcí vlastní hodnoty.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

7 . krok
7. setkání

Rekonstrukce vlastní hodnoty a vyjednávání: V tomto setkání budou posluchači pokračovat s rekonstrukcí vlastní hodnoty pomocí knihy „Já“ a zároveň si projdou několik cvičení, která se k tomuto tématu vztahují. Na závěr setkání se naučí, jak své okolí nenásilně přesvědčovat, aniž by se narušila svoboda toho druhého, získají znalosti v metodách vyjednávání a jak je používat a zároveň, jak se bránit proti manipulaci.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

8 . krok
8. setkání

Prezentační dovednosti: Posluchači se díky tomuto výcviku zbaví nervozity během vystupování na veřejnosti, zbaví se nervozity před vystupováním před nějakou autoritou anebo neschopnosti se soustředit na myšlenku a ztrácení jejího smyslu během vysvětlování. Na začátku setkání se posluchači dozví principy rozdílnosti vystupování, a to od malých, středních, velkých až po konferenčních skupin lidí. Následně je jim zadána prezentace s tématem výcviku, kterou každý odprezentuje na následujícím setkání..

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

9 . krok
9. setkání

Závěrečné setkání: Během tohoto setkání posluchači odprezentují zadanou prezentaci zaměřenou na téma rekonstrukce vlastní hodnoty a zhodnocení jejich osobního posunu. Během závěrečného setkání si vzájemně posluchači dají zpětnou vazbu a zhodnotí celý proces změny..

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

 

Počet setkání: 9 (1x za 3 týdny vždy na 4 hodiny).

Cena: 40.000,- Kč bez DPH

Obsahuje:

  • vstupní diagnostiku
  • 9 setkání s lektorem ve skupině
  • kontakt na denní bázi
  • pracovní knihu
  • velmi silný zážitkový seberozvoj
  • zásadní prohloubení pohledu sám na sebe, vztahy, kariéru a realitu každodenního života.

Napište nám