Pomáhat má smysl

files/.tmb/liga-vozickaru.jpg
Na University of Applied Management víme, že všechno má svou cenu. Co je ale naprosto nedocenitelné, to je pomoc druhým. Je to něco, co by vždy mělo vycházet z nás, z našeho přesvědčení a naší osobní touhy pomoci ostatním. Nezáleží na tom, zda to bude finanční dar anebo zda se stanete dobrovolníky v nějaké organizaci, popřípadě jestli pomůžete přejít nějaké vetché stařence ulici a vezmete jí u toho těžkou tašku s nákupem nebo jestli pomůžete nevidomému na přechodu k bezpečnému přejití. Je to vždycky na vás. A musí to jít z vás.

Na UAM jsme se rozhodli pomoct. Náš ambasador Petr Pacher ve spojení s Terra Group Investment věnoval šek na 15 000 Kč pro účely Ligy vozíčkářů. Pan David Otoupalík za Terra Group a slečna Lucie Kopalová za UAM společně předali šek fundraiserce a zástupkyni Ligy vozíčkářů paní Lence Uldrijanové. Dar se do dobrých rukou dostal za opravdu krásného počasí a po příjemném rozhovoru o činnostech Ligy a jejího propojení nejen s univerzitou, ale také s největší akcí roku, Konferencí RYBA SMRDÍ OD HLAVY… ALE I OD OCASU.

Jak už jsme nastínili, do budoucna toho ve spojení s pomocí Lize plánujeme mnohem více.  Však už chystáme další projekty. Jsme totiž pevně přesvědčení, že pomáhat má prostě smysl. Proto to děláme.

Liga vozíčkářů je neziskovka, která inspiruje a podporuje hendikepované lidi na cestě k jejich samostatnosti. Razí úžasné heslo, že každý má svůj potenciál.  Stojí za organizováním nejrůznějších sportovních i kulturních akcí a aktivně se účastní dění v Brně. Plně se věnuje projektům, které mají za úkol co nejvíce usnadnit život hendikepovaným. Nabízí denní centrum, osobní asistenci, přepravu nejen k lékaři, ale i třeba právní poradenství pro své klienty nebo takové projekty, které mají veřejnost informovat a pomoci lidem na vozíčku, aby se ve společnosti cítili naprosto normálně. Krásným příkladem je třeba kampaň „Přisedni si“, která chce ukázat, že i život vozíčkářů stojí za pozornost a vyplatí se věnovat trochu času a dozvědět se o tom, jaké je to být na vozíčku. Ne lepší, ne horší. Prostě a jednoduše jiné.

Pokud vás činnost Ligy vozíčkářů zajímá, můžete se zúčastnit besed, které pravidelně pořádá anebo se dozvědět více o veškeré její činnosti a projektech na stránkách: http://www.ligavozic.cz/.  Můžete se připojit (nejen) k UAM a pomoci.