Petr Pacher

Ambasadorem pro University of Applied Management jsem se stal, protože jsem zde našel vrchol preciznosti ve způsobu, jak prokazatelně naučit manažery excelentním dovednostem, aniž by potřebovali externí konzultanty či poradce. Aby dokázali zvládat svoji práci s precizními výsledky, které jsou odrazem jejich kompetencí a také, aby to dokázali naučit pracovníky ve svých týmech.

Co si myslím o UAM?

Revoluční typ vzdělávání, který skutečně vede k objektivním výsledkům, je přesně to, co celý vzdělávací systém potřebuje. Dle mého názoru klasické tereziánské školství, ve kterém nyní střední Evropa žije, potřebuje velkou změnu. Myslím, že pokud k přeměně celého výukového systému nedojde rychle, zdegenerujeme. Nejen, že nebudeme mít kompetitivní pracovní výsledky, ale i jako společnost budeme trpět. Generace Z, která nyní roste, už nežije v řádu a systému jako před rokem 1989, nýbrž v absolutní svobodě, kde ale chybí vedení k adekvátní zodpovědnosti za své činy a okolí. Když jim neposkytneme ani skutečné vzdělání, jenž jim poslouží jako nástroj osobního i profesního rozvoje, nedokážu si představit, co si pak počnou. Zařízení jako je University of Applied Management a jí podobné, by měly růst jako houby po dešti, abychom byli schopni čelit tomu, co tady napáchal dosavadní extrémně konzervativní systém státem řízeného školství. Nechci znít apokalypticky, ale je skutečně zvláštní, že když se podíváme na globální výsledky kvality vzdělávání, které má sloužit našim dětem jako soustavná příprava na jejich budoucí profesi a život, jsou jen čtyři oblasti, které objektivně excelují (USA, Massachusetts – MIT, Austrálie, Brisbane – Griffith University, sever Evropy, Finsko, Helsinky – HIIT a Kanada – University of Toronto). Již asi dvacet let tyto oblasti udávají trend v tom, jak přizpůsobovat výuku aktuálním podmínkám a společenskému prostředí. Ale co zbytek?