Ing. Petr Částek

Předseda představenstva Terra Group Investment, a.s.

Proč jste se rozhodl studovat na UAM?

Ke studiu mě přesvědčila především aplikovaná forma studia, díky které nebyla žádná třecí plocha při aplikaci do reálného podnikání. Milým překvapením byla pak i ochota uzpůsobit studium konkrétním potřebám pracovníků naší společnosti a vytvoření vlastní firemní akademie. Díky tomu se daří plošně aplikovat získané dovednosti i méně zkušeným pracovníkům.

Co Vám dává studium?

Rozhled a základní metodiky, díky kterým nemusím ztrácet čas stylem pokus/omyl u věcí, kterými si prošli již mnozí před námi. Jako člověk ve vedení dynamické společnosti nemohu ztrácet čas klasickým studiem, ze kterého si budu vybírat nízké procento toho, co je pro mne důležité. U studia UAM si cením především vysoké efektivity nově získaných znalostí a následných dovedností.

Komu byste doporučil studium a proč?

Jednoduše řečeno - studium pokládám za nutnost u všech podnikatelů, kteří dnes vedou společnost o nejméně 2 zaměstnancích a chtějí růst. Když se dnes při své práci setkávám se začínajícími ambiciózními podnikateli, kteří “chtějí”, ale mnohdy dělají 2 kroky vpřed a jeden zpět (a býval jsem stejný), říkám si, kde jsem mohl být, kdybych začal studovat již před lety.