O nás

Pár slov o naší univerzitě

Co představuje Universita Aplikovaného Managementu International?

UAM vzdělává své posluchače v desítkách oborů a zcela klíčové je propojení výuky s praxí. Vysokoškolské vzdělávací zařízení UAM pochází z Ameriky a naplňuje tak normy univerzitního studia v USA. Svým posluchačům poskytne vždy ověřené vzdělávací metody a zkušené lektory. Úroveň studia odpovídá standardu nejprestižnějších univerzit.

Jde o jednu z největších univerzitních sítí na světě. UAM působí na čtyřech kontinentech, zahrnuje několik desítek prestižních škol a má celkově více než dva a půl milionu posluchačů. Jedná se o konsorcium, které je založeno na komerčním vzdělávání. Vychází z principu, že „když si člověk zaplatí, angažuje se mnohem více na dosažení výsledků, než kdyby to měl zadarmo.“  Vychází z principů sestavených podle výzkumů ze čtyř špičkových pracovišť:

  • USA (MIT, Massachusetts)
  • Evropa (HIIT, Helsinky)
  • Kanada (UT, Toronto)
  • Austrálie (GU, Brisbane)

Nabízené studium stojí na třech pilířích:

  • výuka je placená
  • lektoři jsou špičkoví odborníci a praktici v oblasti, kterou garantují
  • posluchači mohou absolvovat jedině tehdy, dosáhnou-li díky studiu a tréninkům lepších výsledků, než měli před nástupem na UAM

Co představuje UAM Czech chapter?

Trénujeme zážitkem. Naučíme vás to, co se běžnou výukou na tereziánské bázi nenaučíte. Soft skills.

Krátkodobé kurzy jsou jen o teorii,  avšak její praktická aplikace, která by mohla přinést hodnotnou zkušenost, chybí. K čemu je vám vysoká míra sečtělosti, když neumíte skutečně nadchnout lidi kolem sebe, utvořit z nich tým, vést jej a rozvíjet tak, abyste jednoho krásného dne mohli začít delegovat svou zodpovědnost a nakonec pokračovali v tvoření třeba někde jinde? Co je lepší, než moci se těšit z toho, že to, co jste vybudovali, funguje i bez nutnosti vašich zásahů? Soft skills jsou vitální částí úspěchu a životní spokojenosti. Jsou to těžko uchopitelné, avšak velmi důležité, střípky vaší osobnosti.

Podnikatel je jedinec, který na sebe vzal zodpovědnost za svoji budoucnost. Ze zaměstnance pracujícího 40 hodin týdně, se stal člověkem, který pracuje 60-70 hodin týdně. Mnohá sociologická šetření manifestují, že tak lidé činí právě proto, aby se v budoucnu stali svobodnějšími a nezávislejšími.

Co ale podnikateli na začátku cesty chybí? Znalosti a odbornost to zjevně nejsou, protože právě ty z něj udělaly podnikatele. Chybí mu kompetence, které zařídí, aby mohl řídit, rozhodovat, rozvíjet a učit ostatní a následně delegovat. Být pro ně inspirací a podporou právě díky svým znalostem a kompetencím, sociálním a psychologickým dovednostem a zkušenostem.

„Klasický scénář podnikatele bez kotvy“ aneb Jak by to nemělo vypadat a jak to často vypadá?

Podnikatel zavalen operativou. Na strategie a vize nemá prostor. Práci s lidmi považuje za náročnou a nejraději by se věnoval rozvoji své odbornosti, na kterou mu už přes všechnu tu řídící administrativu nezbývá čas. Když by náhodou chtěl odjet z toho ruchu všedního dne, aby se mohl věnovat svému rozvoji, musí to nahlásit jako dovolenou a vzít si notebook a telefon, aby byl na dosah. Co kdyby něco, že? A hlavně týden před dovolenou a týden po dovolené je ten nejnáročnější, protože předhání a následně dohání vše, co zameškal a co na něj čeká. Navíc během doby, kdy je pryč, má strach, zda mu jeho firma či podnikání ještě vůbec funguje. Což nezachrání ani firmu, ani dovolenou.

Kdo jsme my, kmenový tým UAM pro ČR?

Jsme skvělý kolektiv špičkových lektorů s bohatými zkušenostmi z praxe a dalších pracovníků, které jejich práce nesmírně baví!

Jsme aktivní a práci bereme jako poslání, při kterém si užijeme se svým týmem spoustu zábavy. Všichni jsme oddaní stejné věci, a to lepšímu vzdělání a rozvoji ostatních i sebe sama, otevírání nových možností a pokroku. Praktické zážitky nás neustále posouvají dál a přináší nové radosti i starosti všedních dnů. S úsměvem a odhodláním jdeme za svým cílem a dosahujeme viditelných výsledků. Právě tyto stupínky osobního rozvoje nám dodávají motivaci a energii do dalších aktivit.
Respektujeme individualitu každého posluchače, jelikož jsme pochopili, že jedině osobní přístup může udělat ze vzdělávání zábavu a zároveň zvýšit jeho intenzitu a efektivitu jeho přínosu.

Razíme extrémně netradiční zážitkový způsob rozvoje. Je postaven na skutečných výsledcích posluchačů.

Jsme potenciálním řešením vzdělání i pro ty, kteří kvůli práci nebo rodině neměli čas nebo možnost studovat klasicky na vysoké škole, či pro ně takové studium nebylo zajímavé a prakticky užitečné.

Dáváme příležitost všem, kteří o to skutečně stojí a chtějí zlepšovat sami sebe. Ne kvůli titulu, ale pro svůj osobní rozvoj a spokojenost.

Naše hodnoty jsou založeny na celkové univerzitní kultuře a týmovém duchu UAM. Práce nám dává smysl, protože vykazuje prokazatelné a viditelné výsledky. Přináší úspěch a štěstí na tvářích našich posluchačů. Pomáháme jim k lepšímu pocitu ze sebe sama a lepším životním podmínkám a to nejen ve finanční jistotě, ale hlavně v sebevědomí a chuti do života.

Vzdělání je klíčové pro celý náš tým. I proto se my sami neustále rozvíjíme a učíme. Rosteme spolu s našimi posluchači a navzájem se inspirujeme.

Naše hodnoty

Naše hodnoty jsou založeny na celkové univerzitní kultuře a týmovém duchu UAM. Práce nám dává smysl, protože vykazuje prokazatelné a viditelné výsledky. Přináší úspěch a štěstí na tvářích našich posluchačů. Pomáháme jim k lepšímu pocitu ze sebe sama a lepším životním podmínkám a to nejen ve finanční jistotě, ale také v sebevědomí a chuti do života. Vzdělání je klíčové pro celý náš tým. I proto se my sami neustále rozvíjíme a učíme.


Naše hodnoty:

Mít jasný cíl a jít si za ním

Smysluplnou prací dosahovat výsledků

Osobní rozvoj je naší každodenní radostí

Posluchači jsou naši přátelé a my jsme sami pro sebe rodinou

 

„Když víme, že to co děláme, má smysl, přijde i úspěch a uznání.“