Náš tým

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KE STAŽENÍ ZDE

files/wg_uam/lucie-nemcova.jpg

Lucie Němcová - vedoucí financí, vývoje a studijního oddělení

Studovala jsem Ekonomicko-správní a Pedagogické fakultě, což mě přivedlo na UAM, kde se mohu rozvíjet dále na své pracovní pozici. Na UAM pracuji ve vedoucí pozici v oddělení tvorby a vývoje publikací, studijním oddělení a oddělení financí. Náplní mé práce v rámci studijního oddělení je péče a komunikace s posluchači, lektory, plánování a plynulý průběh výuky. Jsem jeden z prvních lidí, na které se mohou posluchači obracet se svými dotazy či požadavky. V rámci oddělení vývoje a tvorby publikací vyvíjíme nové produkty a publikace, jejichž obsah přichází od našich posluchačů, lektorů a kolegů na UAM. Ve finančním oddělení zajišťuji stabilitu financí na UAM. Díky své práci mám možnost rozvíjet univerzitu a své týmy kolegů.

files/wg_uam/marek_kovar.jpg

Marek Kovář - poradce pro vzdělávání

Na univerzitě zastávám pozici poradce pro vzdělávání. Svou práci beru jako poslání pomoci co nejvíce lidem, kteří se chtějí rozvíjet a rozšířit své znalosti nejen teoreticky, ale i s širokým využitím v praxi. Jsem ten, který osobně zjišťuje potřeby naších budoucích i stávající posluchačů a pomáhá jim udělat první krok k jejich naplnění skrze studium na naší univerzitě. Svůj čas převážně trávím ve firmách a s těmi, kdo o nás dosud nevěděli, abych jim předal potřebné informace a přivedl je tak na cestu k nám. Svou práci opírám nejen o služby poskytované univerzitou, ale i o mé letité zkušenosti v českých a slovenských firmách jako poradce.

files/ZK.png

Zuzana Koláček - studijní oddělení

U nás na studijním oddělení se staráme o to, aby se naši posluchači cítili komfortně a opečovávaní. Studijní oddělení je takovým středobodem univerzity, kde se informace střetávají, mísí a přerozdělují na správné konce. Pro mě osobně je hodně důležité, aby mi práce, kterou dělám dávala smysl a přinášela smysl a užitek i ostatním a toho všeho se mi na pozici studijní referentky dostává. Provázíme posluchače vstupním procesem, jsme jim oporou v průběhu studia a nakonec je doprovázíme až k úspěšnému zakončení studijního procesu v podobě promoce. Na mojí práci mě nejvíc baví ta svoboda, která na vás na univerzitě dýchá ze všech koutů, rychlost s jakou se zde věci dějí a z toho vyplývající možnost vlastní seberealizace. V takové konfiguraci je potom snadné našim posluchačům dodat vše co potřebují, aby hladce prošli studiem a dostali od jako univerzity vše to, co potřebují pro svoji praxi a úspěch.

files/wg_uam/ilona-alenkova.jpg

Ilona Alenková - oddělení vývoje

Pocházím z malé vesnice na Vysočině a vždy jsem toužila po něčem větším. Možnosti, neustálé zlepšování se, lidé a komunikace s nimi. To mi chybělo, a to vše jsem našla v Brně, a právě na UAM. Pracuji na oddělení vývoje a tvorby publikací a nových produktů, a aby toho nebylo málo jsem také studijní trenérkou a pomáhám našim posluchačům s jejich studijními záležitostmi. Tato role nepomáhá v posunu jen posluchačům, ale také mně, a to je to, co mě na UAM baví.

files/pavel-kaplan.png

Pavel Kaplan - marketing a obchod

My rádi říkáme, že práce na UAM nám „dává velký smysl“. Neříkáme to jen tak nadarmo a opravdu to tak je. Člověk se má každý den naučit něco nového a přesně tohle se tady děje. Mám na starost oddělení marketingu a podporu obchodu. S mým týmem se snažíme o to, abychom ukázali hodnotu studia na UAM lidem, kteří o studium mají zájem a předávat velmi hodnotný obsah našim posluchačům. V kooperaci s oddělením vývoje vyvíjíme nové produkty, které stále získávají více a více zákazníků.

files/Petra Durcová.JPG

Petra Durcová - marketing

„Inspirativní prostředí, smysluplná práce a lidé, kteří pracují s nadšením a nebojí se jít až za hranice svých možností.“ Pokud bych tento text viděla na billboardu, byla bych hodně skeptická. Stačil mi však jeden den na UAM a fráze se změnily v realitu. Stejný pocit se snažíme vytvářet i u našich klientů. Na oddělení marketingu se zabýváme poskytováním kvalitního obsahu všem klientům podle jejich individuálních potřeb a adekvátní formou propagace. Víme, že specifická forma studia na UAM není vhodná a přínosná pro každého, a proto cílíme pouze na klienty, kteří se skutečně chtějí rozvíjet a měnit zaběhnutý, avšak neuspokojivý systém, který dnes panuje ve firemním prostředí většiny společností. Naší prací je ukázat, že existuje i jiná cesta, po které se můžete vydat, i když je mnohdy protichůdná Vašemu dosavadnímu směru. Dovede Vás ale mnohem dál.

files/marek_stepanek.png

Marek Štěpánek- vedoucí studijních trenérů

Studoval jsem sportovní management na ekonomicko-správní a sportovní fakultě na Masarykově Univerzitě. Díky mým všestranným zájmům od marketingu, přes elektronické sporty až po psychologii, jsem si našel cestu na UAM, který mne nepřemožitelně zaujal pozicí studijního trenéra. Studijní trenér byl při mém nástupu ještě u zrodu, avšak díky kvantu inspirace, která prostupuje napříč univerzitou, jsem s podporou předních představitelů univerzity a mým týmem studijních trenérů vytvořil samostatné oddělení studijních trenérů. To poskytuje posluchačům příležitost meditovat nad svými uvědoměními, napomáhá jim utilizovat jejich zkušenosti a extrahovat hodnotné zkušenosti, které potom mohou dále předávat nejen ve svých firmách.

files/LS.png

Lucie Strnadová - studijní trenérka

Psychologie byla vždy mým velkým zájmem. Zde na Univerzitě jsem dostala příležitost se jí věnovat prakticky na pozici studijní trenérky. Moje práce spočívá v podpoře posluchačů v jejich osobním posunu, naslouchání a pomoci jim si jejich posun plně uvědomovat. Motivovat je inspirovat a usnadnit jim studium sepisováním jejich písemných prací po předchozí monitorovaném rozhovoru a s následnou autorizací. Mám radost z každého posunu, který s posluchači zaznamenáme i z těch, které zaznamenávám u sebe. Kromě toho se s radostí věnuji psaní článků pro univerzitní web.

files/lucie-nemcova.jpg

Petr Šnédar - studijní trenér

Jako absolventa Fakulty sociálních studií v Brně (na magisterské úrovni psychologie) mě na UAM zaujala možnost práce s lidmi ve zcela novém kontextu. Na UAM pracuji jako studijní trenér, náplní mé práce je doprovázení posluchačů univerzity během studia a podpora jejich maximálního využití potenciálu našich studijních programů. Navíc se podílím na celkovém nastavení procesů pro tuto pořád ještě novou a mladou pozici ve snaze přinést našim posluchačům co největší komfort při studiu.

files/wg_uam/eva_bajerova.jpg

Eva Bajerová (vedoucí recepce) a její tým

Pokud se na naši univerzitu vydáte, budeme první tváře, které se na Vás budou usmívat. Jsme čtyři studentky, které pojí nejenom studium v Brně, ale i práce na recepci Univerzity aplikovaného managementu. Našim cílem je vytvářet všem oddělením příjemné prostředí pro práci a také zprostředkovávat profesionální komunikaci s dodavateli a klienty. Mimo jiné zabezpečujeme i bezproblémový chod firemního vzdělávání. Díky naší práci máme každý den příležitost překonávat nové výzvy a být okolí nápomocné.