Michal Plotěný

Vedoucí oddělení marketingu, Asio s.r.o.

Proč jste se rozhodl studovat na UAM?

V rámci soutěže NEJ inovátor 2014 jsme se jako firma umístili na prvním místě. Jedna z cen byl voucher na studium MBA na UAM. Když mi byla vedením nabídnuta možnost studia MBA byl jsem rád a přijal tuto možnost. S panem Pacherem jsem spolupracoval již dříve a věděl jsem, že mi může předat cenné rady a zkušenosti. Dlouho jsem se tedy nerozmýšlel.

Co Vám dává studium?

Studium na této univerzitě je zcela odlišné od ostatních. Celé studium pro mě bylo plné podnětů, díky kterým jsem dnes schopen situace řešit efektivněji a k větší spokojenosti všech stran. Studium mi rozšířilo znalosti, hlavně dovednosti, a dokázalo také propojit vše, co jsem znal z minulosti.

Komu byste doporučil studium a proč?

Určitě bych studium doporučil všem, kteří mají zájem se rozvíjet jak v profesním, tak i v osobním životě. Všem, co chtějí naslouchat a něco se sebou dělat.