Libor Mattuš

Při studiu Kulturních studií Číny na MU jsem prožil, jak neefektivní je výuka jazyků v našem systému. To mě přivedlo k aktivnímu zájmu o prakticky zaměřený trénink jazyků. Po úspěšném zakončení studia jsem se vydal otestovat své metody studia čínštiny a práce s pamětí na největší kliniku tradiční čínské medicíny (TČM) na světe. Tam jsem z rámci zakázky realizoval měsíční tlumočení pro skupinu českých a slovenských studentů TČM v ordinacích u nejlepších odborníků v celé Číně.

Po návratu jsem se v rámci profesního zaměření začal dělit o své metody efektivní praxe čínštiny (systém Čínština vleže) s dalšími zájemci.

Intenzivní praxe cizích jazyků mě vedla k pečlivému studiu funkcí paměti a prakticky pojaté psychologie. Pocit „nejsem na jazyky“ má kořeny právě tam.

Dnes jsou moje specializace kromě konzultací čínského jazyka i jazyk anglický, který jsem začat na základě zvyšující se poptávky klientů poskytovat.

Aby moje služby dostaly další rozměr, prošel jsem certifikací neuro-jazykového coachingu. Neurolanguage Coaching® je registrovaná ochranná známka a metoda Rachel M. Paling. Toto vzdělání je akreditované ICF (International Coaching Federation). Certifikovaní jazykoví coachové jsme v ČR čtyři (údaj z poloviny roku 2017).

Ve volných chvílích pokračuji v tréninku bojových umění, kterým se věnuji od 12-ti let.

Publikace

Česky

  • Mattuš, Libor. „Každý jsme jedinečný“.
  • Mattuš, Libor. „Chci lektora rodilého mluvčího! Aneb odborník a učitel není to stejné“.
  • Mattuš, Libor. „Chci se naučit čínsky – co že to chceš?“

Anglicky

  • Mattuš, Libor. „Brave Enough to Speak Aloud”.
  • Mattuš, Libor. „Language as tool of communication: How to deal with foreign languages in online communication without studying it“.

Odborné publikace na FF MU

  • Mattuš, Libor. „Srovnání přístupů k taoistické kultivaci podle Ge Honga a rané fáze školy Quanzhen“. Absolvenstská práce, FF MU Brno, 2014
  • Mattuš, Libor. „Rozbor vnitřních kapitol díla Zhuangzi“. Seminární práce do kurzu Psaní odborných textů II, FF MU Brno, 2012.

Bojová umění

  • Mattuš, Libor. „Bojová umění včera a dnes“.
  • Mattuš, Libor. „Man a Mou: Ctnosti vzdělance i válečníka“.
  • Mattuš, Libor. „Smysl tréninku sestav“.

Reference

"Pan Mattuš je perfektní lektor a má vynikající koučovací styl. Je plně zaměřen na rozdílnou individualitu každého klienta a jeho potřeby a já jako klient se s ním cítím velmi dobře. Zároveň je velmi důsledný a svým metodickým přístupem k důslednosti vede i klienta. A to vše příjemnou formou. Děkuji za spolupráci."

Ing. Jiří Denk

Ředitel školitelské společnosti Altego s.r.o.

 

"Krátký intenzivní indiviuální kurz mi dal potřebný základ, na který jsem mohl při svém dlouhodobém pobytu v Říši středu pěkně navázat a nebyl tak z čínštiny vyplašený. Především mě ale obohatil o schopnost učení se v souvislostech a asociacích, které rád dále využívám i v běžném životě. Xiexie."

Dipl. Ing. Jan Kalina

Business Unit Head Lamps in Automotive Lighting s.r.o.