Letní škola managementu

Univerzita má pro vás otevřeno i v létě

Výcvik trvá obvykle 5 hodin, doba se však může lišit v závislosti na tom, jak je skupina progresivní.

V případě, že to jde skupině pomaleji, lektor se přizpůsobuje, aby si všichni odnesli maximum.

JAK PRODAT/VYJEDNAT VE VELMI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH

29. 7. 2019

Nejprve od všech zájemců o kurz zjistíme, které argumentace vám nejčastěji brání dosažení dohody, a podle toho připravíme obsah na míru. Součástí je i seznámení s teorií, bez které se nutně neobejdete při následném praktickém výcviku se supervizorem, který zároveň zajišťuje to, abyste se během tréninku  cítili bezpečně a sdíleli své poznatky a rozebírali je se skupinou, což vám pomůže ke snadnější aplikaci ve svašich reálných rolích po absolvování výcviku.

Pro koho je tento kurz určen?

Pro ty, kteří chtějí umět vyjednávat a dosáhnout oboustranně prospěšné dohody i v případě, že druhá strana v první fázi namítá například:

 • Potřebuji se o tom s někým poradit.

 • ​Musím o tom ještě popřemýšlet.

 • ​Tohle není v popisu mojí práce.

 • ​Již to máme vyřešené.

 • Nedává mi to smysl.

 • To je příliš drahé.

 • A mnoho dalšího.

Co budeme probírat a trénovat?

Jak umět zvládnout situaci a dospět k dohodě i přesto, že narazíte na některé z výše uvedených argumentačních výzev.

Lektor: Daniela Kolomazníková

 

 

JAK SKUTEČNĚ ZORGANIZOVAT FIRMU JEDNOU PROVŽDY

 

7. 8. 2019 

Výcvik je vhodnou kombinací seznámení se s nezbytnou teorií, na kterou vždy navazuje řízený trénink dle zadání supervizorem a následné sdílení a rozbor, abyste měli možnost natrénovat si techniky v bezpečném prostředí, a tím pádem z kurzu odcházeli připraveni na své reálné role, které jsou součástí vašeho běžného života.

Pro koho je tento kurz určen?

Pro ty manažery a vlastníky organizací, kteří už mají dost toho, že lidé v organizaci nejsou samostatní tak, jak organizace potřebuje pro svůj rozvoj a prosperitu. Dále pro všechny ty, kteří potřebují delegovat ve jménu růstu organizace a nedaří se jim to. Pro ty, kteří jsou už unavení, nešťastní či jinak v nepohodě z opakovaných snah o to, aby se situace změnila. Pro všechny ty, kteří to chtějí nastavit jednou provždy a jsou ochotní čelit tomu, co se jim dosud v organizaci nepodařilo.

 

Co budeme probírat a trénovat?

Všechny základní principy managementu a jeho konkrétní komponenty „řízení organizace a vedení lidí“, které je zapotřebí pojmenovat, přijmout, přinést do organizace, získat proto nejbližší lidi a oživit to společně s nimi.

Lektor: Daniela Kolomazníková

 

 

 

JAK ZAŘÍDIT, ABY PODŘÍZENÍ DĚLALI SKUTEČNĚ JEN TO, CO MAJÍ A DĚLALI TO RÁDI

22. 8. 2019 

Během kurzu budete nejdříve seznámeni se základní teorií, kterou potřebujete k navazujícímu řízenému tréninku, kterým vás provede zkušený lektor a který  pro vás zabezpečuje příjemné prostředí, které vás bude motivovat ke sdílení a probírání zadaných úkolů se skupinou. Každému účastníkovi je věnován dostatečný prostor k tréninku nových dovedností, abyste je poté mohli přirozeně převést do své praxe.

Pro koho je tento kurz určen?

Pro ty manažery a vlastníky organizací, kteří už mají dost toho, že jim organizace či tým nefungují podle toho, co potřebují jejich organizace. Pro ty, kteří jsou už unavení, nešťastní či jinak v nepohodě z opakovaných snah o to, aby se situace změnila. Pro všechny ty, kteří to chtějí nastavit jednou provždy a jsou ochotní čelit tomu, co se jim dosud v organizaci nepodařilo.

 

Co budeme probírat a trénovat?

Všechny základní principy managementu a leadershipu, které je zapotřebí pojmenovat, přijmout, přinést do organizace, získat proto nejbližší lidi a oživit to společně s nimi. Dále vytrvat napříč všem výzvám, které přijdou.

Lektor: Petr Pacher

 

 

JAK UMĚT VIDĚT OČIMA PSYCHOLOGA

29. 8. 2019 

Na začátku kurzu vám bude poskytnuta teorie nezbytná k následnému praktickému cvičení. Zkušený supervizor zajišťuje to, abyste se cítili v tréninkovém prostředí bezpečně a aby byl každému účastníkovi dán prostor ke sdílení plněných úkolů, které lektor zadá a k jejich rozboru s ostatními. Toto cvičení vás připraví k následnému převedení nových zkušeností do reálného života tak, aby se staly součástí vašich rolí.

Pro koho je tento kurz určen?

Pro ty, kteří potřebují umět používat psychologický pohledu, posouzení a výběr, když chtějí vybrat do svého týmu vhodného člověka s ohledem na role, které má zastávat. Dále potom umět jednotlivce, kterého už v týmu máte, vhodným způsobem rozvíjet.

 

Co budeme probírat a trénovat?

 • Jak umět používat psychologické postupy při poznávání člověka?

 • Jak postupovat zdravě při výběru člověka do týmu?

 • Jak nastavit správně adaptační dobu potřebnou k etablování člověka v rolích?

 • Jak jej rozvíjet správně a zdravě?

Lektor: Daniela Kolomazníková

 

 

JAK VYTVOŘIT VZTAH S KÝMKOLIV CHCI

Na tomto kurzu budete nejdříve obeznámeni se základní teorií potřebnou k navazujícímu tréninku, který je vedený zkušeným lektorem. Během výcviku jsou zadávány praktické úkoly, které jsou poté ve skupině sdíleny a rozebírány. Každému účastníkovi je dán prostor k procvičení nových dovedností v bezpečném prostředí, a tak bude připraven na jejich následnou aplikaci v reálném životě.

Pro koho je tento kurz určen?

Pro ty, kteří chtějí porozumět principům vzniku zdravého vztahu a chtějí umět vytvořit vztah, s kýmkoliv chtějí či potřebují. Pro ty z vás, kteří chcete umět používat principy konstruktivní komunikace, a tím pádem řešit náročné komunikační situace a incidenty.

Co budeme probírat a trénovat?

 • Jak porozumět vlastním emocím a tomu, co cítí lidé kolem vás?
 • Jak umět říct druhému, co mě trápí či mně vadí, aniž bych se jej dotkl, a přitom druhá osoba přijala s poklidem?
 • Jak vytvářet a rozvíjet zdravé vztahy?