Lektoři

Našimi lektory jsou opravdové jedničky ve svém oboru

Každý lektor na UAM musí splnit velmi náročné podmínky proto, aby mohl trénovat posluchače. Dbáme především na to, aby posluchači měli maximální možnou míru komfortu jak pro osobní tréninky, tak i pro jejich vlastní nadcházející praxi.

files/PP.jpg

PETR PACHER

Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo k psychologii a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména výzkumu v oblasti psychodiagnostiky, konverzační hypnózy a vývoji nových metod pro vzdělávání formou výcviku. Učím na několika vysokých školách jak pro ČR tak i zahraničí. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, že když je použijí v praxi, získají lepší mnohem výsledky, než získávali dosud“.

files/DK.jpeg

DANIELA KOLOMAZNÍKOVÁ

Práce s lidmi tvořila vždy nedílnou součást mého života. Od obchodní komunikace a rozvoje lidí v IT, automotive průmyslu a financích, jsem se skrze studium psychologie a sociální a kulturní antropologie dostala k hlubšímu zaměření na člověka. V obchodní sféře se věnuji vzdělávání jednotlivců i týmů, mentoringu a koučingu.

files/MC.jpg

MAREK ČAČKA

První mé podnikatelské aktivity začaly již v roce 2001, když jsem ještě studoval vysokou školu, zřízením živnosti na prodej výpočetní techniky. Další moje dráha směřovala do světa telekomunikací, kde se liberalizoval trh. Více jak 9 let jsem zastupoval jako obchodník na živnost společnost T-Mobile ve výběrových řízeních na mobilního operátora ve firemním segmentu, z toho sedmkrát jsem získal ocenění nejlepší prodejce na jižní Moravě.

files/wg_uam/IMG_1507b.JPG

TOMÁŠ KVAPILÍK

Při studiu jsem pracoval jako redaktor a později editor a fotograf v několika regionálních médiích. Kromě toho jsem získával zkušenosti v oblasti PR a marketingu při práci pro politické sdružení. Po dokončení studia jsem se začal věnovat psychoterapii. Provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi, pracoval jsem jako terapeut v komunitě pro drogově závislé a v současné době působím v pozici psychologa v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím.

files/.tmb/reiff.jpg

VLADIMÍR REIFF

Obchodu jsem se začal věnovat v roce 2003 od úplného základu a první měsíce patřily tisícovkám telefonátů potenciálním zákazníkům. Postupně jsem si prošel všechny klasické prodejní pozice, od "navolávače" přes business development po account management. Ve chvíli, kdy jsem se stal ředitelem obchodu, začala nová etapa učení, tentokrát ve dvou směrech - jak to, co umím, naučit svůj tým a jak současně dál pracovat na sobě v roli manažera.

files/wg_uam/libor-mattus.jpg

LIBOR MATTUŠ

Vystudoval jsem Kulturní studia Číny na Masarykově univerzitě. Od zájmu o jazyky (především čínština a angličtina) jsem se dostal k tréninku mozku a jeho kompetencí. V mém podání jsou to především kreativita, soustředění a paměť. Toto zaměření je tématem mého profesního doktorátu na UAM. Zde testuji svůj re-evoluční systém tréninku mozku - Mental Wiring Systém (MWS). Nástrojem tréninku, mentální činkou, jsou v MWS čínské znaky.

files/.tmb/tom_uvod.jpg

TOMÁŠ HOFRICHTER

JUDr. Tomáš Hofrichter je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal v zavedených advokátních kancelářích v Praze a Brně, kde načerpal zkušenosti ve všech oblastech právního řádu, především v oblasti práva obchodního, rodinného, vymáhání pohledávek, insolvence (oddlužení) a v neposlední řadě práva trestního. Následně, již jako samostatný advokát, založil vlastní advokátní kancelář, ve které působí dodnes.

files/Michal Jírů výřez busta malá.jpg

MICHAL JÍRŮ

Smyslem mé kariéry je usnadnit prolínání světů investičního poradenství a aplikované psychologie. Snažím se učit finanční poradce, aby při své práci zohledňovali i osobnost investora. A to nejen proto, aby více prodávali, ale především aby svým klientům dlouhodobě přinášeli přidanou hodnotu. Cílem je dodat klientům nejen uspokojení materiálních potřeb, ale i zážitek racionality a pohody.

files/Webp.net-compress-image.jpg

TOMÁŠ HRBÁČEK

Pracuji čtvrtým rokem jako Obchodní konzultant ve společnosti IReSoft. Pro moji každodenní praxi je nejdůležitější víra v produkt a vědět, komu prodávám.

Obchod beru nejenom jako zdroj příjmů, ale i příležitost poznávat nové lidi a koníček, protože prodává každý z nás – kdo tvrdí, že ne, tak nám prodává myšlenku, že neprodává

Od ukončení studia BBA se intenzivně věnuji osobnímu rozvoji, zaměřuji se na hlubší poznávání sebe sama, svých limitů, budování a upevňování návyků, motivaci a využití potenciálu jak v práci, tak osobním životě. Jsem přesvědčený, že co není ovlivněno fyzikou, je dosažitelné, protože většinu limitů si vytváříme sami.

Externí lektoři

files/Lektoři/Hrbáček.png

VÁCLAV NAVRÁTIL

Pátým rokem jsem zaměstnán ve firmě SMERO jako obchodní zástupce. Tato práce mě nesmírně baví, potkávám neustále nové lidi, řeším různé zajímavé situace, ale především mě uspokojuje naplňování potřeb a očekávání zákazníků. Celý proces vnímám tak, že jim předám energii a oni mi ji svým přístupem zase vrací.

V mé profesní dráze mi moc pomohlo studium BBA, posunulo mě nejen jako obchodníka, ale i člověka, který má zájem na sobě neustále pracovat a posouvat svoje limity.