Přehled vzdělávacích kurzů

Chcete znát naše kurzy? Přečtěte si o nich pár slov

files/muž_vousy_laptop.png

Kurz pro prodejce vyhrazených léčiv

Prodáváte vyhrazená léčiva nebo chcete rozšířit sortiment? Každý rok Vám zajistíme platný certifikát o proškolení osob, které přichází do styku s prodejem vyhrazených léčiv. Jsme tu pro Vás i tehdy, jestliže teprve zvažujete prodej vyhrazených léčiv. Možnost prodávat vyhrazená léčiva v souladu s legislativou je k dispozici jakémukoliv provozu, který splňuje požadavky dle zákona.

files/žena_moře_pláž.png

Rekonstrukce vlastní hodnoty

Vzdělávací program se týká osobního rozvoje, poznání a zpracovávání vlastních emocí, aplikování principů konstruktivní a nenásilné komunikace a v neposlední řadě praktikování principů pro vytváření zdravých mezilidských vztahů. Posluchač je proveden velmi citlivým, avšak intenzivním způsobem základy osobního a profesního rozvoje k převzetí odpovědnosti za svůj život a posílení dovedností v dosahování požadovaných výsledků.

files/váha_socha.jpg

Právo ve firemním prostředí

Kurz je určen manažerům, majitelům a představitelům společností, kteří se chtějí zorientovat v problematice legislativy, udělat si obrázek o občanském, obchodním, pracovním i insolvenčním právu a seznámit se s tím, jak funguje spolupráce s právním zástupcem. Veškerá probíraná legislativa bude předvedena na ukázkách z praxe, následovat bude diskuze a ke konci každého bloku dostanou posluchači zadání úkolu ušité na míru potřebám firmy.

files/dvě_ ruce_ laptop.png

Vyjednávejte jako šampion

Chcete se naučit jednat pod tlakem? Zůstat v klidu, když se všechno zdá být ztraceno, a vyjít z jednání jako vítěz? Naučíme Vás, jak tlaku nepodlehnout, nevzdat se a naopak správně argumentovat a otočit situaci ve váš prospěch, jak vyjednat dohodu a dosáhnout svého cíle i v těch nejnáročnějších podmínkách. Vyzkoušejte si, pod dohledem zkušeného lektora, prakticky na modelových situacích své komunikační dovednosti a posuňte je na vyšší úroveň.