Daniela Kolomazníková

Práce s lidmi tvořila vždy nedílnou součást mého života. Od obchodní komunikace a rozvoje lidí v IT, automotive průmyslu a financích, jsem se skrze studium psychologie a sociální a kulturní antropologie dostala k hlubšímu zaměření na člověka. V obchodní sféře se věnuji vzdělávání jednotlivců i týmů, mentoringu a koučingu. Ať už si spolu s klientem vybereme kterýkoliv z těchto přístupů, vždy je upraven tak, aby právě pro daného člověka znamenal opravdový rozdíl v jeho životě. Mimo obchodní sféru provozuji psychoterapeutickou poradnu v Praze a v Brně se zaměřením na systemický přístup a ericksonovskou hypnoterapii. Věřím v platnost výroku, že  „všichni lidé dělají v danou chvíli to nejlepší, co dovedou a nemůžete po nich chtít nic jiného, pokud je nic jiného nenaučíte“.

Vyučované obory

MBA