Business Excellence, BBA

Chcete být excelentním obchodníkem?

Každý den pro vás  ZDARMA vysíláme webinář, ve kterém se dozvíte, proč studovat právě u nás. Registrujte se nyní a získejte veškeré informace, které potřebujete.
 

Nezáleží na tom, jestli se ve sféře obchodu již nějakou dobu pohybujete, nebo jste se pro kariéru obchodníka rozhodli teprve nyní. To podstatné je, že chcete být skutečným profesionálem, který odvádí svou práci na špičkové úrovni. Tím ovšem není myšleno pouze přinášet firmě co nejvyšší zisk, ale najít a získat ty klienty, kteří nabízený produkt či službu opravdu ocení a obchodník tak získá cenná doporučení spokojených zákazníků při oslovování nových.

 

Jako absolvent získáte:

- Ujasnění si vlastního postavení formou vision-boardu.

- Základy psychologie - kdo je správný klient a jak a kde jej vždy najít.

- Telefonování a psaní emailů, které vás odliší od konkurence.

- Příprava na obchodní setkání a jednání jako takové.

- Schopnost vyjednávat a zvládat námitky.

- Reference od klientů a snazší proniknutí do cílové skupiny.

- 2 bonusové části na téma udržení klienta a vznik obchodního přátelství 

- Převedení nabytých poznatků přímo do praxe.

 

Obor má speciální variantu pro výkonnostní profese jako jsou finanční konzultanti, realitní makléři, nebo investiční poradci. Tato varianta se liší zejména ve způsobu volání na uskutečnění obchodního setkání s kompetentní osobou a v získávání doporučení klientů.

Celý obor je kombinací tréninkových setkávání s lektory a studijními trenéry, probírání základní teorie, která je nezbytná k úspěšnému aplikování nových znalostí v obchodní praxi a report výsledků.

 

Přijímací řízení

Každý uchazeč o studium má povinnost absolvovat přijímací řízení, sestávající z vyplnění baterie osobnostních testů, psychodiagnostiky vyplývající z výsledků těchto testů a z rozhovoru s psychologem a lektorem. V průběhu studia bude sledován jeho osobnostní rozvoj objektivní formou. 

PLÁN STUDIA

1 . krok

Vím, kdo jsem já a kdo je můj klient

Trénink – Vím, kdo jsem já

Výsledek = Každý posluchač si jednoznačně ujasní své základní hodnoty, emoce a kompetence, na základě kterých bude rozvíjet své obchodní dovednosti. Dále bude plánovat svůj roční rozvoj ve studiu i mimo něj a sestavovat svůj vision board.

Trénink - Vím, kdo je můj klient

Výsledek = Ujasnění si všech otázek týkajících se klientů, jako kdo je skutečný klient, jak jej najít, jak se dívat na stávající klienty a pomocí nich hledat mnohem snáze ty nové. Dále zdokonalování všech dovedností před obchodní schůzkou, telefonování, psaní emailů a také mnohdy podceňovaná témata jako je péče o vzhled a vystupování.

Délka trvání modulu: 3 setkání v rozsahu 4 hodin
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které hodnoceny lektorem
Zakončení: známkovanou modulovou prací

2 . krok

Vyjednávání, argumentace a ovlivňování

Trénink – Principy obchodního vyjednávání

Výsledek = Každý posluchač má jednoznačně jasno ve všech fázích obchodního rozhovoru, který dokáže vést v jakékoliv situaci. Zná principy obchodního vyjednávání, umí klást otázky, aby dokázal vzbudit potřebu, zná poziční a principiální vyjednávání a vyzná se v anatomii lži.

Trénink – Řízená argumentace

Výsledek = Každý posluchač umí všechny základní principy zvládání námitek, rozlišování komentářů a také umí uzavírat obchod tak rychle a tak často, jak je to jen možné.

Trénink – Manipulace a ovlivňování

Výsledek =

Délka trvání modulu: 6 setkání v rozsahu 4 hodin
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které hodnoceny lektorem
Zakončení: známkovanou modulovou prací

3 . krok

Umění prodat a vytvořit obchodní přátelství

Výsledek = Každý posluchač má jednoznačně jasno ve všech aspektech vzniku vztahů a umí se prorůstat do sociální sféry klientů na základě vzniklého vztahu.

Délka trvání modulu: 3 setkání v rozsahu 4 hodin
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které hodnoceny lektorem
Zakončení: známkovanou modulovou prací

4 . krok

Disertační práce

Po roce studia vypracuje každý posluchač disertační práci, která je po schválení lektorem překládána do anglického jazyka a odesílána do USA pro řádné ukončení studia a získání diplomu. UAM nabízí svým studentům pro tyto účely služby profesionálních překladatelů.

 

Délka studia: 1 rok (možnost 1krát přerušit, maximálně na 3 měsíce)

Udělovaný titul: absolventsky BBA (Bachelor of Business Administration)

Cena studia: 105.000,- Kč bez DPH

Napište nám