Business Excellence, BBA

Každý den pro vás  ZDARMA vysíláme webinář, ve kterém se dozvíte, proč studovat právě u nás. Registrujte se nyní a získejte veškeré informace, které potřebujete.
 

Tento obor je určen pro všechny, kteří chtějí být špičkoví obchodníci. Není podstatné, zda už obchod dělají, nebo se jej chtějí naučit. Klíčové je, že chtějí být skutečně precizní a zvládat na vysoce profesionální úrovni všechny nezbytné činnosti, kterými musí obchodník vládnout.

Posluchači budou procházet od ujasnění si vlastního postavení, objektivizaci vlastních cílů formou vision-boardu, základů psychologie přes definování toho, kdo je skutečně jejich správný klient, kde jej najdou a jak jej budou vždy správně nacházet. Až k precizní dovednosti telefonování, psaní emailů podporující odlišení od ostatních a konkurence. Samozřejmostí je příprava na obchodní setkání, obchodní jednání jako takové včetně vyjednávání a zvládání námitek směrem k uzavření dohody a obchodní spolupráce. Nakonec je samozřejmé trénování dovednosti v získávání referencí od nových klientů a doporučení k „proobchodování“ do jejich sféry vlivu včetně 2 bonusových částí na téma udržení klienta a vznik obchodního přátelství.

Obor má speciální variantu pro výkonnostní profese (finanční konzultanti, realitní makléři, investiční poradci apod.) lišící se specifikací zejména ve volání na obchodní setkání a v získávání doporučení.

Celý obor je kombinací tréninkových setkávání s lektory, on-line vzdělávání v univerzitní aplikaci, vlastní praktické aplikace v obchodní činnosti pod dohledem supervizora a reportování výsledků.

Cílem vzdělávání je praktickým způsobem naučit každého posluchače všem dovednostem obchodníka na špičkové úrovni. Vysoce účinná technika osobních tréninků, supervize na týdenní bázi a nonstop přístup k informacím je mezinárodně prověřenou metodou pro vytvoření osobních i profesních návyků, které jsou tak často postrádané zejména v tak exponované profesi jakou obchod bezesporu je.

Posluchač je monitorován během ročního tréninku hned na několika úrovních:

  • Osobnostní diagnostika vyhodnocená psychologem na začátku i na konci studia, aby bylo jednoznačně pod kontrolou, jak se posluchač rozvíjí

  • Úvodní nastavení všech výsledků na rok dopředu

  • Reporting na denní bázi, aby byly všechny plánované výsledky dosahovány, případně vyhodnocovány selhání, došlo ke správnému poučení a vyvarování se pro příště

  • Vlastní analýza posluchačem tak, aby měl sám pod kontrolou svůj osobní i profesní rozvoj dovedností, včetně vytvoření nových návyků

Přijímací řízení

Každý uchazeč o studium má povinnost absolvovat přijímací řízení sestávající ze zjištění jeho osobnostních předpokladů (psychologická diagnostika), neboť bude v průběhu studia sledován jeho osobnostní rozvoj objektivní formou. Dále má posluchač povinnost sepsat tvůrčí práci, kterou vysvětlí motivy pro studium a praktikování leadershipu. V této tvůrčí práci uvádí nejen motivy, nýbrž také cíl a smysl, který tímto studiem sleduje. Rozsah práce není přesně definován, neboť je odrazem zájmu posluchače o přijetí.

PLÁN STUDIA

1 . krok
Vím, kdo jsem, kdo je můj klient a jak jej získám

Trénink – Vím, kdo jsem

Výsledek = Každý posluchač si jednoznačně ujasní svoje základní hodnoty, emoce a kompetence, na základě kterých bude rozvíjet svoje obchodní dovednosti. Dále bude nastavovat svůj roční rozvoj ve studiu i mimo něj. Jako další výsledek bude mít každý posluchač sestavený svůj vision board.

Trénink - Vím, kdo je můj klient

Výsledek = Ujasnění všech otázek kolem klientů (kdo je skutečný klient, jak jej najít, jak se dívat na stávající klienty a pomocí nich hledat mnohem snáze ty nové). Dále je cílem precizování všech dovedností před obchodní schůzkou; excelentní dovednost v telefonování, psaní emailů a podceňovaná témata jako péče o vzhled a vystupování.

Trvání modulu je 3 měsíce (2 setkání, každé v rozsahu 5 hodin) s tím, že v průběhu plní posluchač zadané úkoly vlastní aplikací poznatků do sledované praxe.

Dokladem absolvování je akceptovaná modulová práce (forma kritické eseje) pojednávající o aplikaci poznatků a získaných výsledcích, která bude sepsaná posluchačem, kontrolovaná garantem, potvrzená určenou vedoucí osobou v organizaci. Akceptovaná míra shody je minimálně 75%. Modulová práce je známkovaná.

2 . krok
Ovládám principy obchodního jednání

Trénink – Principy obchodního jednání

Výsledek = Každý posluchač má jednoznačně jasno ve všech fázích obchodního rozhovoru, který dokáže vést v jakékoliv situaci. Zná principy obchodního vyjednávání, umí klást otázky, aby dokázal vzbudit potřebu. Dále zná poziční a principiální vyjednávání a vyzná se v anatomii lži.

Trénink – Řízená argumentace

Výsledek = Každý posluchač umí všechny základní principy zvládání námitek, rozlišování komentářů a také umí uzavírat obchod tak rychle a tak často, jak je to jen možné.

Trvání modulu je 6 měsíců (3 setkání, každé v rozsahu 5 hodin) s tím, že v průběhu plní posluchač zadané úkoly vlastní aplikací poznatků do sledované praxe.

Dokladem absolvování je akceptovaná modulová práce (forma kritické eseje) pojednávající o aplikaci poznatků a získaných výsledcích, která bude sepsaná posluchačem, kontrolovaná garantem, potvrzená určenou vedoucí osobou v organizaci. Akceptovaná míra shody je minimálně 75%. Modulová práce je známkovaná.

3 . krok
Dělám z klientů obchodní přátele

Trénink – Principy vztahů

Výsledek = Každý posluchač má jednoznačně jasno ve všech aspektech vzniku vztahů a umí se prorůstat do sociální sféry klientů na základě vzniklého vztahu.

Trvání modulu je 1 měsíc (1 setkání, v rozsahu 5 hodin) s tím, že v průběhu měsíce plní posluchač zadané úkoly vlastní aplikací poznatků do sledované praxe.

Dokladem absolvování je akceptovaná modulová práce (forma kritické eseje) pojednávající o aplikaci poznatků a získaných výsledcích, která bude sepsaná posluchačem, kontrolovaná garantem, potvrzená určenou vedoucí osobou v organizaci. Akceptovaná míra shody je minimálně 75%. Modulová práce je známkovaná.

4 . krok
Disertační práce

Po 10 měsících studia má každý posluchač povinnost sepsat disertační práci, která se po doporučení vedoucím práce obhajuje a je základem pro hodnocení. Následně probíhá transformace obsahu disertační práce do podoby knihy, kterou posluchač vydává. Při úspěšném zakončení studia následuje udělení závěrečné hodnosti.

 

Délka studia: 1 rok (možnost 1krát přerušit, maximálně na 3 měsíce)

Udělovaný: absolventsky BBA (Bachelor of Business Administration)

Cena studia: 105.000 Kč bez DPH

Napište nám