Blog UAM

Novinky a zajímavé články z naší univerzity

Konference UAM Brno 2017

Konference UAM Brno 2017

Od naší první konference UAM Brno 2017 s poněkud netradičním podtitulem „RYBA SMRDÍ OD HLAVY“ sice už uplynulo trochu vody, ale přesto nám dovolte malé ohlédnutí za celým dnem. Pevně věříme, že rozbouřené vody nově nabitých vědomostí a zážitků se už stihly trochu zklidnit, stejně jako malé i větší ryby, které jste v rámci networkingu mohli ulovit, už se nemrskají a nečeří divoce hladinu, ale že všechno dostalo svůj plynulý spád. Zkrátka že lov fungoval na obou stranách a propojil vás s těmi, o které jste měli zájem tím nejlepším možným způsobem a k plné spokojenosti.

18/7/2017
Přečíst celé
Lehce zažít pravdu

Lehce zažít pravdu

Říká se „co oko nevidí, to srdce nebolí“ nebo také známe slovní spojení „sladká nevědomost“, tyto a mnohé další nutí člověka se zamyslet, do jaké míry je opravdu nezbytné druhou osobu zasvěcovat či zasvětit do „úplné“ pravdy bez žádných ohledů na případné následky.  

3/7/2017
Přečíst celé
Morálka vs nemorálka

Morálka vs nemorálka

Morálka je soubor pravidel, hodnot, přesvědčení a postojů, které ovlivňují, respektive definují, jaké by mělo být lidské jednání v závažných a podstatných věcech. Avšak vyznačuje se především tím, že nerespektování morálky, tedy porušování těchto pravidel nelze nijak sankcionalizovat (trestat).

28/6/2017
Přečíst celé