Amazing Communication (AC training), MSc.

Tento tréninkový program je určen pro ty, kteří chtějí dosáhnout mistrovství v komunikaci. Není podstatné, jakou vykonáváte profesi, případně zda vůbec máte nějakou praxi. Klíčová je vaše touha maximalizovat dovednosti ve verbální a neverbální komunikaci. Celý tréninkový program je veden psychologicky; zážitkovou formou. Všichni posluchači se nejprve naučí přijímat komunikaci sebezkušenostním přístupem, poté trénují ve dvojicích, trojicích a až následně přichází do praxe s dohledem supervizora.

Cílem je, aby každý posluchač prošel vlastním velmi intenzivním poznáním sebe samotného z hlediska mezilidské komunikace a následně precizoval svoje dovednosti k objektivnímu maximu pod dohledem zkušeného supervizora.

 

1 . krok
Anatomie komunikace II.

Cílem tohoto modulu je rozebrat komunikaci jako kompetenci z aplikovaného psychologického hlediska zážitkovým způsobem tak, aby každý posluchač skutečně trénoval co nejširší rozsah komunikačních technik i myšlenkových vzorců ve studijní skupině a následně zaváděl do svého praktického života a všech rolí, ve kterých potřebuje zlepšit či rozvíjet vztahy. Obsahem modulu je komplexní probrání a trénink emocí, jejich stavebních složek a s nimi spojených potřeb. Dále principy konstruktivní komunikace, transakční analýzy a mnoho dalších témat, které jsou pro mistrovství v komunikaci klíčové.

Délka trvání modulu: 3 měsíce
Počet osobních setkání: 3 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne)
Zakončení: známkovanou modulovou prací

2 . krok
Neurolingvistické programování (NLP)

Cílem tohoto modulu je, aby každý posluchač znal, pochopil a uměl v praxi použít vzorce pro ovládání svých smyslů, přerámování objektivní i subjektivní skutečnosti (tzv. reframing) a následně programování lidského myšlení. Součástí studia i tréninku je práce se submodalitami vnímání, myšlení a jejich projevu v řeči, čímž následně přejdeme do symbolického modelování. Posluchači poznají, pochopí, odtrénují a vlastním praktikováním zažijí principy fungování raportu a možností techniky pacing & leading.

Délka trvání modulu: 5 měsíců
Počet osobních setkání: 5 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne)
Zakončení: známkovanou modulovou prací

3 . krok
Úvod do hypnózy a konverzační hypnóza

Cílem je, aby se každý posluchač seznámil se základy hypnózy, pochopil pojetí transu, základy konverzační hypnózy a následně dokázal projít sebezkušenostním zážitkem v hypnóze. Dále bude posluchač trénovat autosugestivní cvičení, sebehypnotické a autogenní techniky.

Délka trvání modulu: 2 měsíce
Počet osobních setkání: 3 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne)
Zakončení: známkovanou modulovou prací
Studiem Vás bude provázet: Jiří Zíka

4 . krok
Hypnóza v praxi (Real trance)

Poslední část studia přináší posluchači komplexní propojení všeho, co probral, trénoval a prakticky použil ve svém životě. Komplexně opakuje a dává jednotlivým předchozím částem nový rozměr tím, že je vzájemně provazuje. Dále je součástí modulu také několikadenní nepřetržitý intenzivní trénink v praktickém neterapeutickém použití hypnózy.

Délka trvání modulu: 2 měsíce
Počet osobních setkání: 2 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne) a v průběhu uvedených 2 měsíců proběhne intenzivní výcvik v hypnóze trvající 3 po sobě jdoucí dny
Zakončení: známkovanou modulovou prací
Studiem Vás bude provázet: Jiří Zíka

5 . krok
Závěrečná práce

Do konce studia má každý posluchač povinnost sepsat závěrečnou práci v anglickém jazyce, která se po doporučení vedoucím práce posílá do USA a je základem pro hodnocení. Při úspěšném zakončení studia následuje udělení titulu.

 

Délka studia: 2 roky

Udělovaný titul: MSc.

Cena studia: 350.000,- Kč bez DPH

 

Studiem Vás provede Petr Pacher. Intenzivní výcvik hypnózy v praxi zaštiťuje hypnoterapeut a hypnotizér Jiří Zíka.

Registrujte se níže