Akreditace

University of Applied Management poskytuje vzdělávání podle nejvyšších standardů akreditované výuky, u které je vyžadováno okamžité převedení do praxe. Univerzita je akreditována na mezinárodní úrovni pro výuku profesních manažerských programů v oblasti managementu a leadershipu, pomocí psychologického výcviku, praktické výuky s osobní účastí a kombinace individuálního, skupinového a distančního on-line vzdělávání. Dále je Univerzita akreditována evropskou a americkou akreditační institucí pro postgraduální vzdělávání. V USA Univerzita spolupracuje s největší institucí pro vzdělávání koučů, Coachville, univerzitním konsorciem Ashley a University of People, který celosvětově dohromady vzdělává více než 2.500.000 studentů. V ČR Univerzita spolupracuje s Akademií věd a RHK.

Certifikace

files/wg_uam/international board.png

INTERNATIONAL BOARD FOR ACCREDITATION AND CERTIFICATION OF EDUCATION
(Mezinárodní výbor pro akreditace a certifikace ve vzdělávání)

IBACE akredituje instituce vyššího vzdělávání. Primárním cílem je vytvořit a udržovat vysoké úrovně vzdělávání a etické obchodní praktiky mezi jeho akreditovanými institucemi. IBACE ACCSC byla založena v roce 1965 jako Akreditační komise National Association of Trade odborných škol (NATTS). V roce 1967 komise obdržela uznání od US Ministerstva školství jako nezisková, nezávislá akreditační agentura, která potvrzuje stav Komise jako spolehlivý orgán pro vytvoření vzdělávacích standardů.

files/wg_uam/EABOE.JPG

EUROPEAN ACCREDITATION BOARD FOR ONLINE EDUCATION
(Evropský akreditační výbor pro on-line vzdělávání)

EABOE je nezávislá, nezisková organizace na členské bázi, věnující se povolení všech akademických institucí v evropských zemích. Jeho cílem je podporovat efektivní vzdělávací praxi ve školách a univerzitách.

files/wg_uam/AAHEA-140let.jpg

AMERICAN ASSOCIATION FOR HIGHER EDUCATION AND ACCREDITATION
(Americká asociace pro vyšší vzdělávání a akreditaci)

AAHEA je jedním z nejstarších sdružení ve Spojených státech věnovaná rozvoji vysokého školství. Snažíme se být organizace, která nejlépe umožňuje všem jednotlivcům, institucím a zúčastněným stranám ve vysokém školství učit se, organizovat výuku a přispívat k obecnému dobru. Zajišťujeme akreditaci více než 20 disciplín pro společné dobro vysokého školství.

files/wg_uam/GABDE.JPG

GLOBAL ACCREDITATION BOARD FOR DISTANCE EDUCATION
(Globální akreditační rada distančního vzdělávání)

GABDE je celosvětově uznávanou akreditační asociací, která se oddala poskytování akreditací akademickým institucím včetně, školám a univerzitám a odborným ústavům založených ve Spojených státech a Kanadě. Na svých pracovištích podporuje a vyhodnocuje kvalitu procesů zajišťování v různých akademických institucích s cílem zajistit akademické kvality. GABDE pracuje na budování sítě akreditovaných institucí, které poskytují mezinárodní standardy vzdělávání. GABDE povzbuzuje školy a univerzity kriticky zhodnotit své vize, strategie, priority, vedení, programy a zdroje, aby se zvýšila jejich úroveň vzdělání.Z Českých institucí a autorit naplňujeme zákonné předpoklady a normy dané MŠMT a MZČR v programu "Kurz pro prodejce vyhrazených léčiv".

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY