O nás

Pár slov o naší univerzitě

Co představuje Universita Aplikovaného Managementu International?

Jde o jednu z největších univerzitních sítí na světě. UAM působí na čtyřech kontinentech, zahrnuje několik desítek prestižních škol a má celkově více než dva a půl milionu posluchačů. Jedná se o konsorcium, které je založeno na komerčním vzdělávání. Vychází z principu, že „když si člověk zaplatí, angažuje se mnohem více na dosažení výsledků, než kdyby to měl zadarmo.“ UAM vzdělává své posluchače v desítkách oborů a zcela klíčové je propojení výuky s praxí. Vysokoškolské vzdělávací zařízení UAM pochází z Ameriky a naplňuje tak normy univerzitního studia v USA. Svým posluchačům poskytne vždy ověřené vzdělávací metody a zkušené lektory. Úroveň studia odpovídá standardu nejprestižnějších univerzit.

Vychází z principů sestavených podle výzkumů ze čtyř špičkových pracovišť:

  • USA (MIT, Massachusetts)
  • Evropa (HIIT, Helsinky)
  • Kanada (UT, Toronto)
  • Austrálie (GU, Brisbane)

Nabízené studium stojí na třech pilířích:

  • výuka je placená
  • lektoři jsou špičkoví odborníci a praktici v oblasti, kterou garantují
  • posluchači mohou absolvovat jedině tehdy, dosáhnou-li díky studiu a tréninkům lepších výsledků, než měli před nástupem na UAM

Co představuje UAM Czech chapter?

Trénujeme zážitkem to, co vás nikde nenaučí. Soft skills. Tradiční pojetí rodiny to naučit neumí. Ani tereziánské pojetí školství to nepovažuje za důležitou disciplínu. Krátkodobé kurzy jsou jen o znalostech, avšak zážitek z praktické aplikace chybí.

K čemu jsou vám všechny ty tvrdé znalosti a odborné kompetence, když je náročné je prosazovat a vyžadovat ke splnění úkolů? K čemu je vysoká míra erudice, když neumíte skutečně nadchnout lidi kolem sebe, utvořit tým a plynule, pohodlně ho řídit a rozvíjet? Nakonec vše potřebné předat, delegovat zodpovědnost a jít tvořit někam dál? Soft skills jsou vitální částí úspěchu a životní spokojenosti. Jsou to důležité, ale těžko uchopitelné střípky vaší osobnosti, kterou vidí okolí.

Je zvláštní číst aforismy o podnikatelích. Je to jedinec, který se stal ze zaměstnance pracujícího 40 hodin týdně, člověkem, který pracuje 60-70 hodin týdně. Vzal na sebe zodpovědnost za svoji budoucnost. Ve skutečnosti však, což manifestují i mnohá sociologická šetření, tak učinil právě proto, aby se stal tím, kdo získá větší finanční prostředky a v budoucnu se díky tomu co umí, stane mnohem svobodnějším a nezávislejším.

Co mu ale brání? Znalosti? Odbornost? Vůbec ne. Naopak. Právě znalosti a odbornost z něj udělaly podnikatele. Chybí mu moc sociálních a psychologických dovedností a zkušeností. Chybí mu takové kompetence, které zařídí, aby mohl delegovat, rozhodovat, řídit, rozvíjet a učit ostatní a být pro ně inspirací právě díky svým znalostem a kompetencím.

A jak to místo toho vypadá?

Je zavalen operativou. Na strategie a vize nemá prostor. Práci s lidmi považuje za náročnou a nejraději by se věnoval rozvoji své odbornosti, na kterou mu už přes všechnu tu řídící administrativu nezbývá čas. Když by náhodou chtěl odjet z toho ruchu všedního dne, aby se mohl věnovat svému rozvoji, musí to nahlásit jako dovolenou a vzít si notebook a telefon, aby byl na dosah. Co kdyby něco, že? A hlavně týden před dovolenou a týden po dovolené je ten nejnáročnější, protože předhání a následně dohání vše, co zameškal a co na něj čeká. Navíc během doby, kdy je pryč, má strach, zda mu jeho firma či podnikání ještě vůbec funguje.

Kdo jsme my, kmenový tým UAM pro ČR?

Především jsme skvělý kolektiv špičkových lektorů z praxe a pracovníků, které jejich práce nesmírně baví. Razíme extrémně netradiční zážitkový způsob rozvoje. Je postaven na skutečných výsledcích posluchačů. Jsme otevření a přirození. Na nic si nehrajeme, protože to jediné, co se počítá, jsou již ty výše zmíněné výsledky. Respektujeme individualitu každého posluchače, jelikož jsme pochopili, že jedině osobní přístup může udělat ze vzdělávání zábavu.

Jsme potenciálním řešením vzdělání i pro ty, kteří kvůli práci nebo rodině neměli čas nebo možnost studovat klasicky na vysoké škole, či pro ně takové studium nebylo zajímavé a prakticky užitečné. Dáváme příležitost všem, kteří o to skutečně stojí a chtějí zlepšovat sami sebe. Ne kvůli titulu, ale pro svůj osobní rozvoj a spokojenost.

Naše hodnoty

„Když víme, že to co děláme, má smysl, přijde i úspěch a uznání.“

Naše hodnoty jsou založeny na celkové univerzitní kultuře a týmovém duchu UAM. Práce nám dává smysl, protože vykazuje prokazatelné a viditelné výsledky. Přináší úspěch a štěstí na tvářích našich posluchačů. Pomáháme jim k lepšímu pocitu ze sebe sama a lepším životním podmínkám a to nejen ve finanční jistotě, ale také v sebevědomí a chuti do života. Vzdělání je klíčové pro celý náš tým. I proto se my sami neustále rozvíjíme a učíme.

Naše hodnoty:

Mít jasný cíl a jít si za ním.

Smysluplnou prací dosahovat výsledků.

Osobní rozvoj je naší každodenní radostí.

Posluchači jsou naši přátelé a my jsme sami pro sebe rodinou.

 

Zábava je to, co zažíváme každý den po cestě za našimi cíli.

Protože...

Máme cíle, jsme aktivní a práci bereme jako poslání, při kterém si užijeme se svým týmem spoustu zábavy. Za dobu, co spolu táhneme za jeden provaz, se z nás stala rodina a posluchači jsou naši přátelé. Všichni jsme oddaní stejné věci: lepšímu vzdělání a rozvoji ostatních i sebe sama, otevírání nových možností a pokroku. Praktické zážitky nás neustále posouvají dál a přináší nové radosti i starosti všedních dnů. S úsměvem a odhodláním jdeme za svým cílem a dosahujeme viditelných výsledků. Právě tyto stupínky osobního rozvoje nám dodávají motivaci a energii do dalších aktivit.