Mental Wiring - cvičení mozku pomocí čínských znaků

Systém Mental Wiring je charakteristický specifickým využitím čínských znaků k tréninku dovedností mozku. Ty běžně zůstávají nerozvinuté ve svém plném potenciálu. Kurz probíhá formou coachingu - věříme totiž, že nejlepší řešení je takové, na které si s oporou lektora/kouče přijdete sami. Setkávat se budeme pravidelně jednou týdně ve skupinkách o třech až osmi účastnících, každý tedy bude mít dost prostoru pro svůj vlastní rozvoj. Výsledky cvičení dozajista ucítíte sami, ty skeptičtější z vás pak přesvědčí neurofeedback a psychologické měření, které bude v rámci kurzu probíhat. 

Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie, nikdy není příliš pozdě (ale ani přiliš brzy) začít rozvíjet své mozkové dovednosti. 
 

1. Cvičení paměti
Z určitého úhlu pohledu jsme to, co si pamatujeme. Systém má za cíl prakticky trénovat využití principů práce naší paměti. Nechceme Vás naučit sérii pamětních technik. Chceme Vám pomoci porozumět základním kamenům úspěchu, které stojí za kvalitní práci s pamětí v každodenních situacích. Natrénujeme jejich použití tak dobře, abychom na ně při použití v každodenním životě už nemuseli myslet.
Brána skvělé paměti má tyto tři klíče:

 • Spojitost (souvislost, asociace)
 • Osobní vazba
 • Neobvyklost

Jak jich využít? Tomu se věnujeme na školeních systému Mental Wiring.


2. Rozvoj kreativity
… je dobrý jen pro děti? Dospělí musí pracovat a nevymýšlet „blbosti“? Tak to je velký OMYL. Výsledek studie IBM 2010 Global CEO Study poukazuje na to, že kompetence kreativity je nejdůležitější předpoklad pro práci vedoucího pracovníka. Podle studie je důležitější než vize nebo plánování. Další nezávislé výzkumy ji hodnotí jako klíčovou kompetenci pro život každého z nás (děti i dospělí, ve všech oborech). Systém Mental Wiring poskytuje trénink kreativity, který v jiných systémech dostupný není. Její trénink je zabalen do logického a předem daného koherentního rámce, který nám tu dávají tvary a výslovnost vybraných čínských znaků. V něm cvičíme maximální mentální volnost. Sjednocujeme práci pravé (kreativní) a levé (racionální) hemisféry.


3. Aktivní mentální odpočinek
Pracujeme každý den. Někdy chceme, někdy musíme. Stejně jako profesionální sportovec, by měl profesionální uživatel mozku (každý z nás!) umět odpočívat. Odpočinek však neznamená nicnedělání nebo prodlouženou návštěvu sociálních sítí. Aktivní mentální odpočinek systému Mental Wiring má při správném cvičení hluboké účinky na psychiku, která se uvolní, přepne z běžného racionálního módu práce do procesu zvídavé pravo-hemisférické kreativity. Tím si racionálněji orientované části mozku i psychiky skvěle odpočinou.

Další přínosy:

 • Vybudování předpokladů pro úspěšné zvládání cizích jazyků
 • Stress management
 • Efektivní čelení informačnímu přehlcení
 • Teambuilding (při skupinových setkáváních)
 • Budování sebedůvěry
 • Lepší porozumění ostatním, rozvoj a umocnění mezilidské tolerance
 • Porozumění dětem
 • Ideální cvičení pro lepší mentální kondici a čelení mentálnímu slábnutí a stárnutí

Jako poslední fakt, propojení hemisfér, na kterém při kreativní práci se znaky pracujeme, snižuje celkovou únavu při duševní práci a učení.

 

Kurzem vás provede Libor Mattuš (odborník na čínštinu a certifikovaný neuro-jazykový kouč) v rámci svého DBA studia.

Počet setkání (každé v délce 2 hodin)

Úvodní rozhovor a měření neurofeedbackem + 9 skupinových setkání (vč. měření NFB) + 1 závěrečné individuální setkání.

Celkem 20 hodin + mobilní podpora v domácí praxi

Setkávání probíhají 1x týdně.

Cena v rámci výzkumu snížena o 60 % na 11.900 Kč bez DPH

Cena zahrnuje:

Úvodní rozhovor a diagnostiku neurofeedbackem

On-line psychologickou diagnostiku

9 skupinových setkání (vč. měření NFB)

1 závěrečné individuální setkání pro každého účastníka

Studijní a cvičební materiály

Výstupní zprávu (sestávající z neurofeedback měření, psychologické diagnostiky, pamětního testu)

Občerstvení

Váš mozek nikdy nebyl blíž své nejlepší možné kondici.

Řekněte si o více informací (nebo se rovnou přihlaste)