Kurz pro prodejce vyhrazených léčiv

Každý prodejce vyhrazených léčivých přípravků musí splnit podmínky vycházející ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů , a vyhlášky č. 106/2008 Sb., o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků.

Prodáváte na vaší provozovně vyhrazená léčiva a zatím vám chybí vzdělání?

Zkuste to s námi. V nás najdete plně kompetentního partnera, jenž vám každý rok opakovaně zajistí vzdělávání a platný certifikát o proškolení osob, které přichází do styku s prodejem vyhrazených léčiv. Navíc každá provozovna, která disponuje prodejem vyhrazených léčiv, potřebuje mít na směně vždy minimálně jednoho člověka s platným certifikátem o proškolení.

Jsme tu pro vás i tehdy, jestliže teprve uvažujete nad prodejem vyhrazených léčiv na svých provozovnách. Možnost prodávat vyhrazená léčiva v souladu s legislativou je k dispozici jakémukoliv provozu, který splňuje požadavky dle zákona (viz Státní ústav pro kontrolu léčiv; www.sukl.cz). V souladu s platnou legislativou vám nabízíme toto vzdělávání a pevně věříme, že to na vaše zákazníky bude mít pozitivní vliv. Vždyť každý přece chce mít jistotu, že personál je plně kompetentní a dokáže poradit a pomoci při výběru vyhrazených přípravků nejen pro lidi (humánní přípravky), ale také pro zvířata (veterinární přípravky).

Projdete 31 témat rozdělených do tří bloků.

Legislativa Humánní vyhrazená léčiva Veterinární vyhrazená léčiva
Úvod do problematiky vyhrazených   léčiv (VL) Vybraná léčiva GIT Veterinární farmakologie
Legislativa týkající se prodejců VL Léčiva proti kinetózám Potravinová a nepotravinová zvířata
Registrace léčiv Analgetika a antipyretika Veterinární vyhrazená léčiva 1
Informatika k vyhrazeným léčivům Vitaminy rozpust. ve vodě a vitaminy rozpustné v tucích Veterinární vyhrazená léčiva 2
Výroba a příprava léčiv Minerální látky Významné ektoparazitózy
Obaly a obalová technika Desinficiencia a antiseptika Insekticidní či akaricidní přípravky
Řády – provozní, hygienický, reklamační Léčivé rostliny jako zákl. suroviny Nežádoucí účinky veterinárních vyhrazených léčiv
Uchovávání a zneškodňování léčiv Základy farmakognózie Systém farmakovigilance
Mikrobiální čistota léčiv Příprava, výroba a kontrola čajových   směsí  
Úvod do farmakologie Léčivé čaje-speciality  
Dávky a dávkování léčiv    
Aplikační formy léčiv    
Nežádoucí účinky léčiv a závady v jakosti léčiv    
Neodkladná péče    

V čem jsme jiní?

Jsme akreditovaní a poskytujeme komplexní servis. Nemusíte své zaměstnance posílat nikam na proškolení. Naše vzdělávání je online, takže kurz zvládnou absolvovat z pohodlí domova. Tím šetříme čas a náklady vašich lidí.

 

Jak kurz probíhá:

1 . krok
Registrace
Na úvodní straně kliknete vpravo nahoře na "Přihlášení do SIS" kde nejdříve vyplníte registrační formulář. Následně vám zasíláme email s pokyny. Pokud už máte kurz zaplacený najdete ho v záložce "tréninky a kurzy".
2 . krok
Kurz
Projdete 31 témat. U každého tématu najdete odborně zpracovaný text (ten si můžete stáhnout ve formátu PDF), video kterým vás provází garant kurzu Mgr. Lucie Viktorová a na konci každého tématu naleznete cvičení, v němž je jedna správná odpověď.
3 . krok
Osvědčení o absolvování kurzu
Pro úspěšné absolvování celého kurzu je nutné úspěšně složit zkoušku, která se skládá z 31 cvičení. Pokud nebudou odpověď správné, je možné cvičení opakovat. Osvědčení s neomezenou platností posíláme ihned po absolvování kurzu.

 

Cena kurzu 1.400 Kč bez DPH

Tápete, jak se do kurzu registrovat, případně jak se v něm orientovat. Připravili jsme pro vás jednoduchý návod, který vás stručně provede tím nejdůležitějším.

Napište nám