Věda a výzkum

Cílem je rozbor, hlubší poznání a nalezení inovativních kroků směřujících k rozvoji aktuálních otázek v profesní, zejména korporátní oblasti. Smyslem je vytvářet takové výsledky, které jsou úspěšně aplikovatelné v existenčních cyklech organizací. Tedy takové hodnoty, které jsou profesní oblastí uchopitelné, využitelné a přinášející lepší výsledky.

 

Univerzita aplikovaného managementu se zabývá vlastním výzkumem zejména v profesní oblasti oborů, které vyučuje. Výzkum provádíme samostatně a také prostřednictvím zapojení posluchačů zejména doktorandů, kteří přicházejí pouze z praktického prostředí. Tedy jejich míra aktivního zapojení a vlastní motivace k výsledkům přirozeně přizpívá k vytváření velmi hodnotných závěrů.

 

University of Applied Management má vlastní interní grantovou agenturu, která přímo i nepřímo podporuje pracovníky i posluchače ve vlastním bádání. Hlavním smyslem je podporovat tvorbu a rozvoj globálních korporátních řešení, která přinášejí výsledky.

 

Aktuální výzkumné úkoly

 

1) Identifikace a analýza rizikového chování vedoucího k porušení bezpečnosti při práci.

Obor: Management

Zpracování: Karel Jařabáč, MBA

 

2) Nalezení optimálního postupu při výběru řešení u nejčastějších pracovně-komunikačních problémů.

Obor: Psychologie práce, organizace a řízení

Zpracování: Mgr. Radek Flegl

 

3) Tvorba a rozvoj komplexní osobnostní diagnostiky formou IRT v rovině modifikované 2 PL modelu odstupňovaných odpovědí.

Obor: Psychologická diagnostika

Zpracování: Mgr. Mária Tomeková, Ph.D., Mgr. Simona Handlová, Mgr. Monika Košárková, Mgr. Petr Bilský, Mgr. Viktor Pasnichenko

 

Aktuální publikační činnost

 

1) Základy pro finanční gramotnost zaměstnanců.

Obor: Management

Zpracování: Ing. Bc. Jiří Březina

 

2) Řízení marketingu v korporaci.

Obor:  Management

Zpracování: Bc. Veronika Dvořáková