Úvod do studia

Dobrý den, vítáme Vás na webových stránkách University aplikovaného managementu. Toto video má za cíl seznámit Vás s Universitou jako takovou (odkud pochází, co na ní lze studovat) a s formou výuky (průběh, smysl a ukončení pomocí cvičení), která je unikátní tím, že Vás bude ponoukat k tomu, abyste využívali v praxi co nejvíce z naučených informací a nově získaných dovedností.

Nastoupíte-li k nám do vzdělání, máte jen jednu možnost.

Absolvujete tím, že kontrolovaným zaváděním informací do praxe zlepšíte svoje výsledky a svůj život - vše pod dohledem supervizora.

Pamatujte, to co víte a umíte používat, z Vás dělá jediněčnou bytost. Je to investice, která se Vám několikanásobně vrátí.