Business Excellence, BBA

Tento obor je určen pro všechny, kteří chtějí být špičkoví obchodníci. Není podstatné, zda už obchod dělají, nebo se jej chtějí naučit. Klíčové je, že chtějí být skutečně precizní a zvládat na vysoce profesionální úrovni všechny nezbytné činnosti, kterými musí obchodník vládnout.

Posluchači budou procházet od ujasnění si vlastního postavení, objektivizaci vlastních cílů formou vision-boardu, základů psychologie přes definování toho, kdo je skutečně jejich správný klient, kde jej najdou a jak jej budou vždy správně nacházet. Až k precizní dovednosti telefonování, psaní emailů podporující odlišení od ostatních a konkurence. Samozřejmostí je příprava na obchodní setkání, obchodní jednání jako takové včetně vyjednávání a zvládání námitek směrem k uzavření dohody a obchodní spolupráce. Nakonec je samozřejmé trénování dovednosti v získávání referencí od nových klientů a doporučení k „proobchodování“ do jejich sféry vlivu včetně 2 bonusových částí na téma udržení klienta a vznik obchodního přátelství.

Obor má speciální variantu pro výkonnostní profese (finanční konzultanti, realitní makléři, investiční poradci apod.) lišící se specifikací zejména ve volání na obchodní setkání a v získávání doporučení.

Celý obor je kombinací tréninkových setkávání s lektory, on-line vzdělávání v univerzitní aplikaci, vlastní praktické aplikace v obchodní činnosti pod dohledem supervizora a reportování výsledků.

Cílem vzdělávání je praktickým způsobem naučit každého posluchače všem dovednostem obchodníka na špičkové úrovni. Vysoce účinná technika osobních tréninků, supervize na týdenní bázi a nonstop přístup k informacím je mezinárodně prověřenou metodou pro vytvoření osobních i profesních návyků, které jsou tak často postrádané zejména v tak exponované profesi jakou obchod bezesporu je.

Posluchač je monitorován během ročního tréninku hned na několika úrovních:

  • Osobnostní diagnostika vyhodnocená psychologem na začátku i na konci studia, aby bylo jednoznačně pod kontrolou, jak se posluchač rozvíjí
  • Úvodní nastavení všech výsledků na rok dopředu
  • Reporting na denní bázi, aby byly všechny plánované výsledky dosahovány, případně vyhodnocovány selhání, došlo ke správnému poučení a vyvarování se pro příště
  • Vlastní analýza posluchačem tak, aby měl sám pod kontrolou svůj osobní i profesní rozvoj dovedností, včetně vytvoření nových návyků

Přijímací řízení

Každý uchazeč o studium má povinnost absolvovat přijímací řízení sestávající ze zjištění jeho osobnostních předpokladů (psychologická diagnostika), neboť bude v průběhu studia sledován jeho osobnostní rozvoj objektivní formou. Dále má posluchač povinnost sepsat tvůrčí práci, kterou vysvětlí motivy pro studium a praktikování leadershipu. V této tvůrčí práci uvádí nejen motivy, nýbrž také cíl a smysl, který tímto studiem sleduje. Rozsah práce není přesně definován, neboť je odrazem zájmu posluchače o přijetí.

Plán studia:

1 . krok
Úvod

Všichni posluchači jsou seznámeni s univerzitou, smyslem výuky a její formou. Nastavují se zde parametry jednotlivých částí studia na míru každému posluchači ve skupině. Seznámení s principy výuky a provádí se také první tréninky včetně provedení studentským on-line informačním systémem, kde se nachází teoretická výuka a doplňky pro aplikaci tréninků do praxe.

2 . krok
Vision board

Všichni posluchači mají zpracovánu svoji budoucnost vizuální formou a dále tuto nově získanou dovednost předávají dál ve svých týmech.

3 . krok
Příprava plánu do konce studia

Cílem je prakticky trénovat získané informace a dovednosti z první části a nastavit plán na rok dopředu.

4 . krok
Kdo je můj klient, příprava na setkání

Cílem je ujasnění všech otázek kolem klientů (kdo je skutečný klient, jak jej najít, jak se dívat na stávající klienty a pomocí nich hledat mnohem snáze ty nové). Dále je cílem precizování všech dovedností před obchodní schůzkou; excelentní dovednost v telefonování, psaní emailů a podceňovaná témata jako péče o vzhled a vystupování.

5 . krok
Sdílení dosažených výsledků

Cílem je prakticky trénovat získané informace a dovednosti z předchozí části tak, aby už v této chvíli studia byly hmatatelné úspěchy a požadované výsledky podle plánu.

6 . krok
Obchodní rozhovor

Celá tato část je věnována obchodnímu rozhovoru, vyjednávání, argumentaci a zvládání námitek. Dále je zde velký důraz kladen na získávání referencí pro usnadnění budoucích obchodních dohod a také získávání doporučení do sféry vlivu klientů.

7 . krok
Sdílení dosažených výsledků

Cílem je prakticky trénovat získané informace a dovednosti z předchozí části tak, aby už v této chvíli studia byly hmatatelné úspěchy a požadované výsledky podle plánu.

8 . krok
Finalizace obchodního vztahu

Poslední část je věnovaná udržení klientů a podpoře vzniku obchodních přátelství.

9 . krok
Závěrečná práce

Po 9 měsících studia má každý posluchač povinnost sepsat disertační práci, která se po doporučení vedoucím práce překládá do anglického jazyka, posílá se do USA a je základem pro hodnocení. Při úspěšném zakončení studia následuje udělení titulu.

 

Délka trvání studia 12 měsíců.

Udělovaný titul BBA.

Cena studia 105.000 Kč bez DPH.

Napište nám