Amazing Communication (AC training), MSc.

Tento tréninkový program je určen pro ty, kteří chtějí dosáhnout mistrovství v komunikaci. Není podstatné, jakou vykonáváte profesi, případně zda vůbec máte nějakou praxi. Klíčová je vaše touha maximalizovat dovednosti ve verbální a neverbální komunikaci. Celý tréninkový program je veden psychologicky; zážitkovou formou. Všichni posluchači se nejprve naučí přijímat komunikaci sebezkušenostním přístupem, poté trénují ve dvojicích, trojicích a až následně přichází do praxe s dohledem supervizora.

Cílem je, aby každý posluchač prošel vlastním velmi intenzivním poznáním sebe samotného z hlediska mezilidské komunikace a následně precizoval svoje dovednosti k objektivnímu maximu pod dohledem zkušeného supervizora.

Tento výcvik není volně otevřený a přístupný. U každého uchazeče o studium bude nejprve probíhat přijímací pohovor s psychologem, na základě kterého bude rozhodnuto o přijetí/nepřijetí.

Plán studia:

1 . krok
Anatomie komunikace (Anatomy AC)

Cílem je zážitkovým způsobem ovládnout všechny potřebné komunikační vzorce mezilidské komunikace. Celý výcvik je velmi hlubokým sebezkušenostním procesem se vzestupnou obtížností. Trénuje se nejprve samostatně, následně ve dvojicích, poté ve trojicích a skupině. Součástí je také emoční dril, trénink neverbální komunikace a výcvik aktivního naslouchání formou transakční analýzy.

Délka trvání modulu: 4 měsíce
Počet osobních setkání: 4 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne)
Zakončení: známkovanou modulovou prací

2 . krok
Neurolingvistické programování (NLP)

Cílem je, aby každý posluchač znal, pochopil a uměl v praxi použít vzorce pro ovládání svých smyslů, přerámování objektivní skutečnosti (tzv. reframing) a následně programování lidského myšlení.

Délka trvání modulu: 4 měsíce
Počet osobních setkání: 4 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne)
Zakončení: známkovanou modulovou prací

3 . krok
Úvod do hypnózy (Hypnotic trance)

Cílem je, aby se každý posluchač seznámil se základy hypnózy, pochopil pojetí transu, základy konverzační hypnózy a následně dokázal projít sebezkušenostním zážitkem v hypnóze. Dále bude posluchač trénovat autosugestivní cvičení, sebehypnotické a autogenní techniky.

Délka trvání modulu: 2 měsíce
Počet osobních setkání: 1 (jedno setkání, trvající vždy část dne)
Zakončení: známkovanou modulovou prací

4 . krok
Hypnóza v praxi (Real trance)

Cílem je, aby se každý posluchač naučil používat hypnózu ve svém praktickém životě podle potřeb prospěšnosti, aby dokázal dosahovat žádoucích výsledků.

Délka trvání modulu: 4 měsíce
Počet osobních setkání: 4 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne)
Zakončení: známkovanou modulovou prací

5 . krok
Závěrečná práce

Do konce studia má každý posluchač povinnost sepsat závěrečnou práci v anglickém jazyce, která se po doporučení vedoucím práce posílá do USA a je základem pro hodnocení. Při úspěšném zakončení studia následuje udělení titulu.

 

Délka studia 2 roky.

Udělovaný titul MSc.

Cena studia 350.000 Kč.

Napište nám